بازگشت
فروش داروخانه اطراف تهران ، حومه جنوبي تهران (با ملکيت/بدون ملکيت)
فروش داروخانه اطراف تهران ، حومه جنوبي تهران (با ملکيت/بدون ملکيت)
کد: DF531
مکان تقريبي : فرودگاه امام
دپو دارو : يک ميليارد
اجاره: 25 ميليون
ميزان فروش روزانه : 20 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 40 ميليون
نکات خاص : در صورت تمايل خريدار ملک داروخانه با قيمت کارشناسي منطقه وجود دارد (180 متر تجاري)
تاریخ ثبت: 18-4-1399
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31121
فروش داروخانه تهران ، بلوار کشاورز
فروش داروخانه تهران ، بلوار کشاورز
کد: DF530
مکان تقريبي : بلوارکشاورز
دپو دارو : 1.9 ميليارد
وديعه: 100 ميليون
اجاره: 33 ميليون
ميزان فروش روزانه : 20 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 150 ميليون
نکات خاص : قابليت افزايش در صورت افزايش سرمايه و پيچيدن نسخه هاي بيمه اي
تاریخ ثبت: 18-4-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31120
فروش داروخانه با ملک (سرقفلي) تهران ، منيريه
فروش داروخانه با ملک (سرقفلي) تهران ، منيريه
کد: DF529
مکان تقريبي : منيريه
دپو دارو : 2 ميليارد
قيمت سرقفلي : به قيمت کارشناسي منطقه (حدودا متري 150 ميليون)
ميزان فروش روزانه : 22-18 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 25 ميليون
نکات خاص : درمانگاه در مجاورت ، 8 پزشک
تاریخ ثبت: 18-4-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31119
فروش داروخانه کرمانشاه ، کرمانشاه
فروش داروخانه کرمانشاه ، کرمانشاه
کد: DF528
مکان تقريبي : کرمانشاه
دپو دارو : 800 ميليون
وديعه: 50 ميليون
اجاره: 4 ميليون
ميزان فروش روزانه : 7 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 15 ميليون
نکات خاص : دو متخصص اطفال و سه پزشک عمومي در مجاورت ، درمانگاه در نزديکي
تاریخ ثبت: 18-4-1399
#فروش_داروخانه_کرمانشاه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31118
فروش داروخانه تهران ، تهرانپارس
فروش داروخانه تهران ، تهرانپارس
کد: DF527
مکان تقريبي : تهرانپارس
دپو دارو : بسته به نياز مشتري
وديعه: 100 ميليون
اجاره: 11 ميليون
ميزان فروش روزانه : 11 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 15 ميليون
نکات خاص : متخصص زنان پر نسخه در مجاورت
تاریخ ثبت: 18-4-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31117
فروش داروخانه تهران ، هنگام
فروش داروخانه تهران ، هنگام
کد: DF526
مکان تقريبي : هنگام
دپو دارو : 150 ميليون
وديعه: 20 ميليون
اجاره: 6 ميليون
ميزان فروش روزانه : 5 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10 ميليون
نکات خاص : داروخانه کم هزينه ، به قيمت ، قابل ارتقا با افزايش دپو دارو و جور کردن جنس
تاریخ ثبت: 11-4-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31114
فروش داروخانه تهران ، سرو غربي
فروش داروخانه تهران ، سرو غربي
کد: DF525
مکان تقريبي : سرو غربي
دپو دارو : 600 ميليون
وديعه: 100 ميليون
اجاره: 13 ميليون
ميزان فروش روزانه : 8 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10-12 ميليون
نکات خاص : دپو داروخانه فاقد دارو ها و اقلام آفر ، حجمي وهرز مي باشد - در فاصله 150 متري حدودا سي پزشک دارد و امکان ارتقا فروش داروخانه امکان پذير است
تاریخ ثبت: 11-4-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31113
فروش داروخانه شبانه روزي اطراف تهران ، جاده مخصوص کرج
فروش داروخانه شبانه روزي اطراف تهران ، جاده مخصوص کرج
کد: DF524
مکان تقريبي : جاده مخصوص کرج
دپو دارو : در حد عرف
وديعه: 100 ميليون
اجاره: 20 ميليون
ميزان فروش روزانه : 32-30 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 60-50 ميليون
نکات خاص : حدودا ده دکتر در نزديکي ، OTC فروش ، آزمايشگاه در حال تاسيس در مجاورت
تاریخ ثبت: 11-4-1399
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31112
فروش داروخانه شبانه روزي اطراف تهران ، ابتداي جاده امام رضا 2
فروش داروخانه شبانه روزي اطراف تهران ، ابتداي جاده امام رضا
کد: DF523
مکان تقريبي : ابتداي جاده امام رضا
دپو دارو : در حد عرف
وديعه: ندارد
اجاره: 10 ميليون
ميزان فروش روزانه : 23 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 25-30 ميليون
تاریخ ثبت: 11-4-1399
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31111
فروش داروخانه شبانه روزي اطراف تهران ، ابتداي جاده امام رضا
فروش داروخانه شبانه روزي اطراف تهران ، ابتداي جاده امام رضا
کد: DF522
مکان تقريبي : ابتداي جاده امام رضا
دپو دارو : در حد عرف
وديعه: 100 ميليون
اجاره: 20 ميليون
ميزان فروش روزانه : 28 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 35-30 ميليون
نکات خاص : لوکيشن عالي
تاریخ ثبت: 11-4-1399
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31110
فروش داروخانه تهران ، شريعتي
فروش داروخانه تهران ، شريعتي
کد: DF521
مکان تقريبي : شريعتي
دپو دارو : 400 ميليون
وديعه: 100 ميليون
اجاره: 15 ميليون
ميزان فروش روزانه : 4.5 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 8 ميليون
تاریخ ثبت: 8-4-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31109
فروش داروخانه کهگيلويه و بويراحمد ، ياسوج
فروش داروخانه کهگيلويه و بويراحمد ، ياسوج
کد: DF520
مکان تقريبي : ياسوج
دپو دارو : 800 ميليون
وديعه: 30 ميليون
اجاره: 5 ميليون
ميزان فروش روزانه : 17-15 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 65 ميليون
نکات : جنب ساختمان پزشکان ، نزديکي بيمارستان ، مغازه با بر برزگ و ديد عالي
تاریخ ثبت: 8-4-1399
#فروش_داروخانه_یاسوج
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31108
فروش داروخانه با ملکيت استان اردبيل ، پارس آباد
فروش داروخانه با ملکيت استان اردبيل ، پارس آباد
کد: DF519
مکان تقريبي : پارس آباد
دپو دارو : 800 ميليون
ارزش ملک : 50 متر تجاري به قيمت کارشناسي
اجاره: 10 ميليون
ميزان فروش روزانه : 16-20 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 65 ميليون
نکات : واقع شده در مرکز درماني شهر ، منطقه پر پزشک
تاریخ ثبت: 4-4-1399
#فروش_داروخانه_اردبیل
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31103
فروش داروخانه تهران ، ميدان شهدا
فروش داروخانه تهران ، ميدان شهدا
کد: DF518
مکان تقريبي : ميدان شهدا
دپو دارو : يک ميليارد
وديعه: 60 ميليون
اجاره: 6 ميليون
ميزان فروش روزانه : 11-10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 15 ميليون
نکات : کلينيک ترک اعتياد و متخصص عفوني در مجاورت ، OTC فروش ، قرارداد استيجاري بلند مدت
تاریخ ثبت: 4-4-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31102
فروش داروخانه تهران ، شريعتي
فروش داروخانه تهران ، شريعتي
کد: DF517
مکان تقريبي : شريعتي
دپو دارو : 750 ميليون
وديعه: 100 ميليون
اجاره: 7 ميليون
ميزان فروش روزانه : 6.5 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 12-8 ميليون
نکات : تک داروخانه داروخانه قديمي و سابقه دار - OTC فروش ، يک پزشک روبرو و يک درمانگاه در نزديکي
تاریخ ثبت: 4-4-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31101
فروش داروخانه تهران ، شهران
فروش داروخانه تهران ، شهران
کد: DF516
مکان تقريبي : اطراف شهران
دپو دارو : در حد عرف
وديعه: 15 ميليون
اجاره: 10 ميليون
ميزان فروش روزانه : 16-14ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 12-10 ميليون
نکات : يک کلينيک در مجاورت و ديگري در نزديکي (امکان خريد ملک در نزديکي و انتقال پروانه به آن وجود دارد)
تاریخ ثبت: 4-4-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31100
فروش داروخانه با ملکيت تهران ، هروي
فروش داروخانه با ملکيت تهران ، هروي
کد: DF515
مکان تقريبي : هروي
دپو دارو : در حد عرف
ارزش ملک : به قيمت کارشناسي منطقه
ميزان فروش روزانه : 27 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 40 ميليون
نکات : داراي ساختمان پزشکان
تاریخ ثبت: 4-4-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31099
فروش داروخانه استان اصفهان ، مبارکه
فروش داروخانه استان اصفهان ، مبارکه
کد: DF514
مکان تقريبي : مبارکه
دپو دارو : در حد عرف
وديعه: 50 ميليون
اجاره: 0.5 ميليون
ميزان فروش روزانه : 3.5 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 5 ميليون
نکات : مناسب افرادي که به دنبال پروانه غير فعال يا مجوز خام شهر مبارکه اصفهان هستند
تاریخ ثبت: 3-4-1399
#فروش_داروخانه_اصفهان
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31097
فروش داروخانه استان اصفهان ، خميني شهر
فروش داروخانه استان اصفهان ، خميني شهر
کد: DF513
مکان تقريبي : خميني شهر
دپو دارو : در حد عرف
وديعه: رايگان
اجاره: 3.5 ميليون
ميزان فروش روزانه : 8.5-6 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 22 ميليون
نکات : کف فروش در ايام شيوع کرونا اتفاق افتاده است
تاریخ ثبت: 3-4-1399
#فروش_داروخانه_اصفهان
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31096
فروش داروخانه تهران ، سعادت آباد (با ملکيت/بدون ملکيت)
فروش داروخانه تهران ، سعادت آباد (با ملکيت/بدون ملکيت)
کد: DF512
مکان تقريبي : سعادت آباد
دپو دارو : در حد عرف
وديعه: قابل مذاکره
اجاره: قابل مذاکره
ميزان فروش روزانه : 8 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 4 ميليون
نکات : از آنجا که فروشنده صاحب ملک نيز مي باشد ، اجاره يا فروش ملک بر اساس قيمت کارشناسي منطقه صورت خواهد پذيرفت
تاریخ ثبت: 3-4-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31095
فروش داروخانه اطراف تهران ، جاده فيروزکوه
فروش داروخانه اطراف تهران ، جاده فيروزکوه
کد: DF511
مکان تقريبي : اطراف جاجرود
دپو دارو : 1.5 ميليارد
وديعه: 15 ميليون
اجاره: 10 ميليون
ميزان فروش روزانه : 14 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 7 ميليون
نکات : روبرو درمانگاه - OTC فروش
تاریخ ثبت: 3-4-1399
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31094
فروش داروخانه تهران ، سعادت آباد
فروش داروخانه تهران ، سعادت آباد
نکته : فروشنده حاضر به همکاری با داروسازان محترم در قالب فروش 3 دانگ از کل پروانه داروخانه نیز می باشند
کد: DF510
مکان تقريبي : سعادت آباد
دپو دارو : 1.2 ميليارد ، قابل کاهش به ميزان مورد نياز مشتري
وديعه: 350 ميليون
اجاره: 29 ميليون
ميزان فروش روزانه : 18 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 12 ميليون
نکات : دکور عالي ، تابلو خور عالي ، اطراف ساختمان پزشکان و متخصص
تاریخ ثبت: 29-3-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31091
فروش داروخانه تهران ، سعادت آباد
فروش داروخانه تهران ، سعادت آباد
کد: DF509
مکان تقريبي : سعادت آباد
دپو دارو : 800 ميليون
وديعه: 150 ميليون
اجاره: 11 ميليون
ميزان فروش روزانه : 8 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10-7 ميليون
نکات : در مجاورت درمانگاه - افزايش فروش قابل پيشبيني با توجه به تغيير تيم درمانگاه و افزايش بهره وري آن - از آنجا که صاحب داروخانه تمايل به انتقال پروانه داروخانه به محلي ديگر را دارد ، لذا خريدران مي توانند مجوز يا پروانه خود را به محل مزبور انتقال دهند و از اين بابت يک ميليارد تومان کمتر پرداخت نمايند. لذا با توجه به اين موضوع خريداراني که اقدام به جايگزيني مجوز نمايند ، مبلغ قابل توجهي را ذخيره خواهند نمود
تاریخ ثبت: 26-3-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31089
فروش داروخانه تهران ، منظريه
فروش داروخانه تهران ، منظريه
کد: DF508
مکان تقريبي : منظريه
دپو دارو : در حد عرف
وديعه: 100 ميليون
اجاره: 19 ميليون
ميزان فروش روزانه : 14 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : هنوز قرارداد بيمه منعقد نشده
نکات : مدت تاسيس داروخانه هنوز به دو ماه نرسيده است و به همين علت قرارداد بيمه هنوز منعقد نشده است .لذا داروخانه بسيار پر استعداد و با پتانسيل افزايش فروش بالا است
تاریخ ثبت: 26-3-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31088
فروش داروخانه استان تهران ، گلستان
فروش داروخانه استان تهران ، گلستان
کد: DF507
مکان تقريبي : گلستان
دپو دارو : درحد عرف
وديعه: 50 ميليون
اجاره: 7 ميليون
ميزان فروش روزانه : 8 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20 ميليون
نکات : داروخانه جوان (کمتر از يکسال) - منطقه پر تردد
تاریخ ثبت: 26-3-1399
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31087
صفحه قبلی  صفحه بعدی  

فارمالیدر

راههای ارتباط با ما

تلفــن : 44008040-021
خطوط روتاری بدون اشغال
تلفن همراه : 09128705270
تلفن همراه : 09358705270
تلفن همراه : 09397714080
info@IranPhramaLeader.comتلفــن : 33521671-026
تلفن همراه : 09122631247
تلفن همراه : 09126128712
info@IranPhramaLeader.com

نشانی دفتر تهران

نشانی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، خیابان آیت الله کاشانی ، بعد از خیابان ابوذر نرسیده به خیابان مهران ، جنب بانک سینا پلاک 69 ، ساختمان 107 ، طبقه 5 ، واحد 17
(حد فاصل داروخانه روزدار و داروخانه مظاهری و روبروی داروخانه خرسند)


نشانی دفتر کرج

نشانی : استان البرز، کرج، 45 متری گلشهر، نرسیده به پمپ بنزین ، مجتمع 110، طبقه 3، واحد 18

کلیه حقوق متعلق به شرکت ایران فارمالیدر میباشد