بازگشت
فروش داروخانه تهران ، تهرانسر
فروش داروخانه تهران ، تهرانسر
کد : DF890
نوع سند : 30 متر تجاري
اجاره : 10 ميليون (قابل تبديل)
مکان تقريبي : تهرانسر
دپو دارو : قابليت تحويل بدون دارو
ميزان فروش روزانه : 10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 3 ميليون
نکات : داروخانه قديمي
تاریخ ثبت: 27-7-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51574
فروش داروخانه اطراف تهران ، رباط کريم
فروش داروخانه اطراف تهران ، رباط کريم
کد : DF889
نوع سند : 70 متر تجاري
وديعه : 20 ميليون
اجاره : 2.8 ميليون
مکان تقريبي : اطراف رباط کريم
دپو دارو : 2 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 5 ميليون
نکات : دکتر عمومي در مجاورت ، تک داروخانه (بدون تعطيلي)
تاریخ ثبت: 27-7-1400
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51573
فروش داروخانه اطراف تهران ، لواسان
فروش داروخانه اطراف تهران ، لواسان
کد : DF888
نوع سند : 30 متر تجاري
وديعه : 30 ميليون
اجاره : 20 ميليون
مکان تقريبي : لواسان
دپو دارو : 700 ميليون
ميزان فروش روزانه : 5-4 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : قرارداد بيمه منعقد نشده
تاریخ ثبت: 27-7-1400
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51572
فروش داروخانه اطراف تهران ، نسيم شهر
فروش داروخانه اطراف تهران ، نسيم شهر
کد : DF887
نوع سند : 80 متر تجاري
وديعه : 130 ميليون
اجاره : 7.5 ميليون
مکان تقريبي : نسيم شهر
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 20 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 30 ميليون
نکات : فروش پيش از اين حدود ماهانه ده ميليون بيشتر از رقم اعلامي بوده است ، دکوراسيون خوب ، پر تردد ، متخصص زنان ، داخلي و عمومي در نزديکي
تاریخ ثبت: 27-7-1400
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51571
فروش داروخانه قزوين ، قزوين
فروش داروخانه قزوين ، قزوين
کد : DF886
نوع سند : 70 متر تجاري
اجاره : 25 ميليون (قابل تبديل)
مکان تقريبي : خيام
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 40 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10 ميليون
نکات : داروخانه قديمي ، درمانگاه و ساختمان پزشکان در مجاورت
تاریخ ثبت: 27-7-1400
#فروش_داروخانه_قزوین
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51570
فروش داروخانه تهران ، ونک (با ملکيت)
فروش داروخانه تهران ، ونک (با ملکيت)
کد : DF885
نوع سند : 138 متر تجاري
ارزش ملک : قيمت کارشناسي منطقه
مکان تقريبي : ونک
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 40 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10 ميليون
نکات : خريد 1.5 دانگ نيز امکان پذير است
تاریخ ثبت: 27-7-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51569
فروش داروخانه تهران ، تهرانپارس
فروش داروخانه تهران ، تهرانپارس
کد : DF884
نوع سند : 100 متر تجاري
وديعه : يک ميليارد (قابل تبديل)
مکان تقريبي : تهرانپارس
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 20 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 50 ميليون
نکات : داروخانه از 13 تا 16 تعطيل است و لذا مي توان با باز نگاه داشتن داروخانه فروش را بالا ببرد - داروخانه قديمي - قرارداد بلند مدت استيجاري
تاریخ ثبت: 27-7-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51568
فروش داروخانه تهران ، نظام آباد (با/بدون ملک)
فروش داروخانه تهران ، نظام آباد (با/بدون ملک)
کد : DF883
نوع سند : 40 متر تجاري
قيمت ملک : کارشناسي منطقه (حدود 3.2 ميليارد)
اجاره : 7 ميليون (قابل تبديل)
مکان تقريبي : نظام آباد
دپو دارو : يک ميليارد
ميزان فروش روزانه : 15ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 8 ميليون
نکات : جنب آزمايشگاه ، پايگاه بهداشت ، سونوگرافي ، پر تردد
تاریخ ثبت: 27-7-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51567
فروش داروخانه شبانه روزي تهران ، نظام آباد
فروش داروخانه شبانه روزي تهران ، نظام آباد
کد : DF882
نوع سند : 100 متر تجاري
اجاره : 16 ميليون
مکان تقريبي : نظام آباد
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 52 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 50 ميليون
نکات : بسيار کم هزينه و پر سود
تاریخ ثبت: 23-7-1400
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51557
فروش داروخانه تهران ، قائم مقام فراهاني
فروش داروخانه تهران ، قائم مقام فراهاني
کد : DF881
نوع سند : 83 متر مسکوني
اجاره : 16 ميليون
مکان تقريبي : قائم مقام فراهاني
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 30-25 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 450 ميليون
نکات : پروانه داروخانه مزبور منتخب مي باشد ، و مالک داروخانه آن را براي خريدار باقي نخواهد گذاشت و خريدار مي تواند پروانه داروخانه خود را به محل اين داروخانه منتقل نمايد و هزينه يک پروانه داروخانه را از آن کسر نمايد
تاریخ ثبت: 23-7-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51556
فروش داروخانه اردبيل ، سرچشمه
فروش داروخانه اردبيل ، سرچشمه
کد : DF880
نوع سند : 60 متر تجاري
اجاره : 9 ميليون
مکان تقريبي : سرچشمه
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 11ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 55 ميليون
نکات : منطقه پر پزشک و تردد
تاریخ ثبت: 23-7-1400
#فروش_داروخانه_اردبیل
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51555
فروش داروخانه همدان ، همدان
فروش داروخانه همدان ، همدان
کد : DF879
نوع سند : 60 متر تجاري
وديعه : 30 ميليون
اجاره : 2 ميليون
مکان تقريبي : همدان
دپو دارو : 1.2 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 18ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 30 ميليون
نکات : جنب درمانگاه شبانه روزي
تاریخ ثبت: 19-7-1400
#فروش_داروخانه_همدان
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51543
فروش داروخانه خراسان رضوي ، مشهد
فروش داروخانه خراسان رضوي ، مشهد
کد : DF878
نوع سند : 90 متر تجاري
وديعه : 25 ميليون
اجاره : 4.5 ميليون
مکان تقريبي : مشهد
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 12ميليون
تاریخ ثبت: 19-7-1400
#فروش_داروخانه_مشهد
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51542
فروش داروخانه آذربايجان شرقي ، تبريز
فروش داروخانه آذربايجان شرقي ، تبريز
کد : DF877
نوع سند : 40 متر تجاري
وديعه : 700 ميليون قابل تبديل
مکان تقريبي : تبريز
دپو دارو : 1.5 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 10-8 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 40 ميليون
نکات : قابل ارتقا ، منطقه پر پزشک
تاریخ ثبت: 19-7-1400
#فروش_داروخانه_آذربایجان_شرقی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51541
فروش داروخانه اردبيل ، اردبيل
فروش داروخانه اردبيل ، اردبيل
کد : DF876
نوع سند : 40 متر تجاري
اجاره : 12 ميليون
مکان تقريبي : سر چشمه
دپو دارو : 2 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 10-8 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20 ميليون
نکات : منطقه پر پزشک و برند شهر
تاریخ ثبت: 19-7-1400
#فروش_داروخانه_اردبیل
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51540
فروش داروخانه آذربايجان غربي ، اروميه
فروش داروخانه آذربايجان غربي ، اروميه
کد : DF875
نوع سند : 60 متر اداري
اجاره : توافقي و به ميزان بسيار کم بنا به دلائل خيرخواهانه
مکان تقريبي : اروميه
دپو دارو : 2 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 17-13 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 40-30 ميليون
نکات : داخل کلينيک
تاریخ ثبت: 19-7-1400
#فروش_داروخانه_آذربایجان_غربی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51539
فروش داروخانه آذربايجان غربي ، اروميه
فروش داروخانه آذربايجان غربي ، اروميه
کد : DF874
نوع سند : 55 متر تجاري
وديعه : 30 ميليون
اجاره : 10 ميليون
مکان تقريبي : اروميه
دپو دارو : 2/2 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 18 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 45 ميليون
نکات : جنب کلينيک ، منطقه پر پزشک
تاریخ ثبت: 19-7-1400
#فروش_داروخانه_آذربایجان_غربی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51538
فروش داروخانه آذربايجان شرقي ، اطراف تبريز
فروش داروخانه آذربايجان شرقي ، اطراف تبريز
کد : DF873
نوع سند : 60 متر تجاري
اجاره : 8 ميليون
مکان تقريبي : 60 کيلومتري تبريز
دپو دارو : 2 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 20 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 60 ميليون
نکات : جنب کلينيک
تاریخ ثبت: 19-7-1400
#فروش_داروخانه_آذربایجان_شرقی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51537
فروش داروخانه شبانه روزي آذربايجان شرقي ، مراغه
فروش داروخانه شبانه روزي آذربايجان شرقي ، مراغه
کد : DF872
اجاره : قيمت کارشناسي منطقه
مکان تقريبي : مراغه
دپو دارو : 2.5 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 25 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 100 ميليون
نکات : جنب کلينيک
تاریخ ثبت: 19-7-1400
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51536
فروش داروخانه آذربايجان شرقي ، تبريز
فروش داروخانه آذربايجان شرقي ، تبريز
کد : DF871
نوع سند : 55 متر تجاري
وديعه : 30 ميليون
اجاره : 8.3 ميليون
مکان تقريبي : محله ايلگلي
دپو دارو : 800 ميليون
ميزان فروش روزانه : 10-9 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 5-4 ميليون
تاریخ ثبت: 19-7-1400
#فروش_داروخانه_آذربایجان_شرقی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51535
فروش داروخانه آذربايجان شرقي ، تبريز
فروش داروخانه آذربايجان شرقي ، تبريز
کد : DF870
نوع سند : 45 متر تجاري
وديعه : 20 ميليون
اجاره : 8 ميليون
مکان تقريبي : عباسي
دپو دارو : 600 ميليون
ميزان فروش روزانه : 6-5 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20 ميليون
نکات : داروخانه قديمي و با اصالت
تاریخ ثبت: 19-7-1400
#فروش_داروخانه_آذربایجان_شرقی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51534
فروش داروخانه آذربايجان شرقي ، تبريز
فروش داروخانه آذربايجان شرقي ، تبريز
کد : DF869
نوع سند : 90 متر تجاري
وديعه : 30 ميليون
اجاره : 6 ميليون
مکان تقريبي : عطار نيشابوري
دپو دارو : 600 ميليون
ميزان فروش روزانه : 10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 15 ميليون
تاریخ ثبت: 19-7-1400
#فروش_داروخانه_آذربایجان_شرقی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51533
فروش داروخانه تهران ، ياخچي آباد
فروش داروخانه تهران ، ياخچي آباد
کد : DF867
نوع سند : 70 متر تجاري
اجاره : قيمت کارشناسي منطقه
مکان تقريبي : ياخچي آباد
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 5 ميليون
نکات : داروخانه قديمي و با سابقه
تاریخ ثبت: 14-7-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51532
فروش داروخانه شبانه روزي ، غرب تهران
فروش داروخانه شبانه روزي ، غرب تهران
کد : DF867
نوع سند : 130 متر مسکوني
وديعه : 400 ميليون
اجاره : 65 ميليون
مکان تقريبي : سعادت آباد ، شهرک غرب
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش کل ماهانه : 2.8 ميليارد
نکات : قرارداد استيجاري قابل اطمينان
تاریخ ثبت: 14-7-1400
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51531
فروش داروخانه تهران ، خيابان جمهوري
فروش داروخانه تهران ، خيابان جمهوري
کد : DF866
نوع سند : 120 متر تجاري + مسکوني
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 30 ميليون
مکان تقريبي : خيابان جمهوري
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 20 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 3-2 ميليون
نکات : قرارداد با خدمات درماني و نيروي مسلح - درمانگاه در نزديکي
تاریخ ثبت: 14-7-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51530
صفحه قبلی  صفحه بعدی  

فارمالیدر

راههای ارتباط با ما

تلفــن : 44008040-021
خطوط روتاری بدون اشغال
تلفن همراه : 09128705270
تلفن همراه : 09358705270
تلفن همراه : 09397714080
info@IranPhramaLeader.comتلفــن : 33521671-026
تلفن همراه : 09122631247
تلفن همراه : 09126128712
info@IranPhramaLeader.com

نشانی دفتر تهران

نشانی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، خیابان آیت الله کاشانی ، بعد از خیابان ابوذر نرسیده به خیابان مهران ، جنب بانک سینا پلاک 69 ، ساختمان 107 ، طبقه 5 ، واحد 17
(حد فاصل داروخانه روزدار و داروخانه مظاهری و روبروی داروخانه خرسند)


نشانی دفتر کرج

نشانی : استان البرز، کرج، 45 متری گلشهر، نرسیده به پمپ بنزین ، مجتمع 110، طبقه 3، واحد 18

کلیه حقوق متعلق به شرکت ایران فارمالیدر میباشد