بازگشت
فروش داروخانه تهران ، ونک (با ملکيت)
فروش داروخانه تهران ، ونک (با ملکيت)
کد : DF571
نوع سند : 107 متر مسکوني
قيمت ملک : کارشناسي منطقه
مکان تقريبي : ونک
دپو دارو : 2 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 17-15 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 80-70 ميليون
نکات خاص : داخل ساختمان پزشکان - قابل ارتقا
تاریخ ثبت: 3-7-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31172
فروش داروخانه تهران ، مجيديه (با ملکيت)
فروش داروخانه تهران ، مجيديه (با ملکيت)
کد : DF570
نوع سند : 50 متر تجاري
قيمت ملک : کارشناسي منطقه
مکان تقريبي : مجيديه
دپو دارو : 500 ميليون
ميزان فروش روزانه : 7.5 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 5 ميليون
تاریخ ثبت: 3-7-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31171
فروش داروخانه تهران ، پاسداران (سه دانگ ملک و پروانه)
فروش داروخانه تهران ، پاسداران (سه دانگ ملک و پروانه)
کد : DF569
نوع سند : 84 متر تجاري
قيمت ملک : کارشناسي منطقه
مکان تقريبي : پاسداران
دپو دارو : 1.5 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 18-12 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 3 ميليون
نکات خاص : داروخانه قديمي و با سابقه - شريک تجاري مطمئن و با سابقه ، خوشنام و قابل اتکا
تاریخ ثبت: 3-7-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31170
فروش داروخانه استان خراسان رضوي ، مشهد
فروش داروخانه استان خراسان رضوي ، مشهد
کد : DF568
نوع سند : 205 متر تجاري
وديعه : 300 ميليون
اجاره : 19 ميليون
مکان تقريبي : احمد آباد
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 8-7 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 17-14 ميليون
نکات خاص : داروخانه به تازگي به محل جديد تغيير مکان يافته لذا افزايش فروش قابل پيشبيني است
تاریخ ثبت: 30-6-1399
#فروش_داروخانه_مشهد
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31169
فروش داروخانه استان مرکزي، اطراف اراک
فروش داروخانه استان مرکزي، اطراف اراک
کد : DF567
نوع سند : 135 متر مسکوني
وديعه : 10 ميليون
اجاره : 1.5 ميليون
مکان تقريبي : 80 کيليومتري اراک
دپو دارو : در حد عرف (قابليت تحويل بصورت بدون دارو )
ميزان فروش روزانه : 15-13 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 60-50 ميليون
نکات خاص : مجاورت بيمارستان - داراي چهار قمر روستايي
تاریخ ثبت: 27-6-1399
#فروش_داروخانه_اطراف_اراک
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31167
فروش داروخانه استان تهران ، اطراف رباط کريم
فروش داروخانه استان تهران ، اطراف رباط کريم
کد : DF565
نوع سند : 135 متر مسکوني
وديعه : 20 ميليون
اجاره : 3.2 ميليون
مکان تقريبي : نصير شهر
دپو دارو : در حد عرف (قابليت تحويل بصورت بدون دارو )
ميزان فروش روزانه : 4 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 1 ميليون
نکات خاص : تازه تاسيس ، قابليت ارتقا
تاریخ ثبت: 27-6-1399
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31166
فروش داروخانه استان خوزستان ، اهواز (با ملکيت/بدون ملکيت)
فروش داروخانه استان خوزستان ، اهواز (با ملکيت/بدون ملکيت)
کد : DF565
نوع سند : 150 متر تجاري
فروش : به ارزش کارشناسي منطقه
اجاره : به ارزش کارشناسي منطقه
مکان تقريبي : اهواز
دپو دارو : در حد عرف (قابليت تحويل بصورت بدون دارو )
ميزان فروش روزانه : 18-17 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 50 ميليون
نکات خاص : در صورت تمايل خريدار هم مي توانند ملک را به قيمت کارشناسي بخرند و هم آنکه به قيمت کارشناسي منطقه اجاره نمايند - اجاره بلند مدت - درون ساختمان پزشکان - قابليت ارتقا به دليل آنکه در حال حاضر تمامي پزشکان درون ساختمان پزشکان همکاري مناسبي با داروخانه ندارند و خريدار جديد مي تواند اين ارتباط را برقرار نمايند
تاریخ ثبت: 25-6-1399
#فروش_داروخانه_اهواز
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31165
فروش داروخانه استان تهران ، ملارد (با ملکيت/بدون ملکيت)
فروش داروخانه استان تهران ، ملارد (با ملکيت/بدون ملکيت)
کد : DF564
نوع سند : 74 متر تجاري
فروش : به ارزش کارشناسي منطقه
اجاره : به ارزش کارشناسي منطقه
مکان تقريبي : اهواز
دپو دارو : 800 ميليون
ميزان فروش روزانه : 14-13 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 22-20 ميليون
نکات خاص : اطراف داروخانه چهار پزشک و يک متخصص - در صورت تمايل خريدار هم مي توانند ملک را به قيمت کارشناسي بخرند و هم آنکه به قيمت کارشناسي منطقه اجاره نمايند
تاریخ ثبت: 25-6-1399
#فروش_داروخانه_ملارد
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31164
فروش داروخانه استان البرز ، فرديس
فروش داروخانه استان البرز ، فرديس
کد : DF563
نوع سند : 65 متر تجاري
وديعه : 50 ميليون
اجاره : 7.5 ميليون
مکان تقريبي : فرديس
دپو دارو : 800 ميليون
ميزان فروش روزانه : 10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 15-10 ميليون
نکات خاص : قابليت شبانه روزي شدن دارد
تاریخ ثبت: 25-6-1399
#فروش_داروخانه_کرج
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31163
فروش داروخانه اسنان قزوين ، آبيک
فروش داروخانه استان قزوين ، آبيک
کد : DF562
نوع سند : 37 متر اداري
وديعه : رايگان
اجاره : 2.5 ميليون
مکان تقريبي : آبيک
دپو دارو : 350 ميليون
ميزان فروش روزانه : تابستان 4 ، زمستان 8 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : تابستان 30 ، زمستان 60 ميليون
نکات خاص : پر پزشک - متخصص اطفال داخلي اعصاب تغذيه چشم زنان
تاریخ ثبت: 25-6-1399
#فروش_داروخانه_قزوین
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31162
فروش داروخانه استان فارس ، شيراز (با ملکيت/بدون ملکيت)
فروش داروخانه استان فارس ، شيراز (با ملکيت/بدون ملکيت)
کد : DF561
نوع سند : 180 متر تجاري
اجاره : 120 ميليون قابل تبديل
مکان تقريبي : شيراز
دپو دارو : 4 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 50 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 200 ميليون
نکات خاص : منطقه پر پزشک ، در صورت تمايل به خريد ملک ارزش ملک به قيمت کارشناسي منطقه محاسبه مي شود
تاریخ ثبت: 20-6-1399
#فروش_داروخانه_شیراز
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31161
فروش داروخانه استان تهران، گلستان
فروش داروخانه استان تهران، گلستان
کد : DF560
نوع سند : 45 متر تجاري
وديعه : 50 ميليون
اجاره : 7 ميليون
مکان تقريبي : گلستان
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 11-10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 25-22 ميليون
نکات خاص : جنب درمانگاه ، حاشيه سود بالا ، به تازگي داروخانه منتخب گرديده و لذا افزايش فروش قطعي است
تاریخ ثبت: 20-6-1399
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31160
فروش داروخانه شبانه روزي ، تهران، فاطمي
فروش داروخانه شبانه روزي ، تهران، فاطمي
کد : DF559
نوع سند : 100 متر مسکوني
اجاره : 45 ميليون قابل تبديل
مکان تقريبي : فاطمي
دپو دارو : 1.5 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 25 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 150 ميليون
نکات خاص : موسس مايل به ادامه همکاري نيست ، لذا خريدار مي بايد موسس معرفي نمايد - در مجاورت مرکز پزشکي تخصصي و چندين مطب فعال و قوي
تاریخ ثبت: 17-6-1399
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31158
فروش داروخانه تهران ، خيابان ري
فروش داروخانه تهران ، خيابان ري
کد : DF558
نوع سند : 140 متر تجاري + مسکوني
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 5 ميليون
مکان تقريبي : خيابان ري
دپو دارو : 800 ميليون دارو تحويل مي شود
ميزان فروش روزانه : 14 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 22 ميليون
نکات خاص : موسس داروخانه پروانه خود را واگذار نمي نمايد ، لذا خريدار مي بايد خودش يک پروانه يا مجوز داروخانه را به محل انتقال دهد و به همين دليل ارزش يک پروانه از مبلغ داروخانه کسر گرديده است - حجم داروي داروخانه تزديک به 2 ميليارد مي باشد ولي فروشنده 800 ميليون دارو بصورت همگن تحويل مي دهد.
تاریخ ثبت: 17-6-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31157
فروش داروخانه استان البرز ، کرج
فروش داروخانه استان البرز ، کرج
کد : DF557
نوع سند : 110 متر تجاري
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 17 ميليون
مکان تقريبي : هفت تير
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 17 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 100 ميليون
تاریخ ثبت: 17-6-1399
#فروش_داروخانه_کرج
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31156
فروش داروخانه استان تهران ، چهاردانگه
فروش داروخانه استان تهران ، چهاردانگه
کد : DF556
نوع سند : 50 متر تجاري
وديعه : 20 ميليون
اجاره : 2.5 ميليون
مکان تقريبي : چهاردانگه
دپو دارو : 600 ميليون
ميزان فروش روزانه : 5 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 6 ميليون
نکات خاص : چهار پزشک داخل درمانگاه ، قرارداد استيجاري بلند مدت ملک
تاریخ ثبت: 17-6-1399
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31155
فروش داروخانه استان البرز ، کرج (با ملکيت/ بدون ملکيت)
فروش داروخانه استان البرز ، کرج (با ملکيت/ بدون ملکيت)
کد : DF555
نوع سند : 56 متر تجاري
وديعه : 300 ميليون
اجاره : 30 ميليون
مکان تقريبي : مهرشهر
دپو دارو : 1.3 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 25 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 5 ميليون
نکات خاص : قرارداد استيجاري ملک به صورت سه ساله منعقد خواهد گرديد - در صورت تماييل به خريد ملک با قيمت کارشناسي منطقه محاسبه خواهد گرديد (حدود متري 100 ميليون)
تاریخ ثبت: 10-6-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31152
فروش داروخانه تهران ، کريمخان (با ملکيت)
فروش داروخانه تهران ، کريمخان (با ملکيت)
کد : DF554
نوع سند : 150 متر مسکوني
مکان تقريبي : کريمخان
دپو دارو : 1.3 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 30 ميليون
نکات خاص : جنب بيمارستان ، جنب کلينک
تاریخ ثبت: 10-6-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31151
فروش داروخانه تهران ، رودکي
فروش داروخانه تهران ، رودکي
کد : DF553
نوع سند : 106 متر تجاري
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 20 ميليون
مکان تقريبي : رودکي
دپو دارو : بدون دارو
ميزان فروش روزانه : 16ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 15 ميليون
نکات خاص : مجاور بيمارستان و دو مطب پوست ، در صورت تمايل خريدار داروخانه بدون دارو تحويل خواهد شد
تاریخ ثبت: 10-6-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31150
فروش داروخانه استان گلستان ، مينودشت
فروش داروخانه استان گلستان ، مينودشت
کد : DF552
نوع سند : تجاري
وديعه : رايگان
اجاره : 3 ميليون
مکان تقريبي : مينودشت
دپو دارو : در حد نياز مشتري
ميزان فروش روزانه : 7-6 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 18-17 ميليون
نکات خاص : هزينه بسيار پايين - درمانگاه در شرف تاسيس
تاریخ ثبت: 10-6-1399
#فروش_داروخانه_استان_گلستان
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31149
فروش داروخانه تهران ، شهرري (چهار دانگ از شش دانگ)
فروش داروخانه تهران ، شهرري (چهار دانگ از شش دانگ)
کد : DF551
نوع سند : 143متر تجاري
وديعه : 300 ميليون
اجاره : 8.5 ميليون
مکان تقريبي : شهرري
دپو دارو : 1.3 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 14 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20-15 ميليون
نکات خاص : جنب ساختمان پزشکان - کلينيک ديگر در فاصله 500 متري ، تا شعاع سه کيلومتري نميتوان داروخانه زد - بسيار امن براي سرمايه گذاري ، دو دانگ ديگر متعلق به موسس مي باشد که ايشان تمايل به فروش سهم خويش ندارند
تاریخ ثبت: 27-5-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31145
فروش داروخانه تهران ، شهرزيبا
فروش داروخانه تهران ، شهرزيبا
کد : DF550
نوع سند : 80 متر اداري
وديعه : 200 ميليون
اجاره : 20 ميليون
مکان تقريبي : شهرزيبا
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 8-7 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10 ميليون
نکات خاص : داخل درمانگاه ، قابليت رشد فروش با افزايش تعداد پزشکان درمانگاه و همچنين تکميل کردن داروها
تاریخ ثبت: 27-5-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31144
فروش داروخانه تهران ، تهرانسر
فروش داروخانه تهران ، تهرانسر
کد : DF549
نوع سند : 70 متر تجاري
وديعه : 70 ميليون
اجاره : 7.5 ميليون
مکان تقريبي : تهرانسر
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 6.5 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : ---
نکات خاص : OTC فروش ، تازه تاسيس ولي قابل ارتقا
تاریخ ثبت: 27-5-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31143
فروش داروخانه استان تهران ، رباط کريم
فروش داروخانه استان تهران ، رباط کريم
کد : DF548
نوع سند : 60 متر تجاري
وديعه : رايگان
اجاره : 7 ميليون
مکان تقريبي : رباط کريم
دپو دارو : 350 ميليون
ميزان فروش روزانه : 10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10 ميليون
نکات خاص : اطراف داروخانه و منطقه پر پزشک ، داروخانه قديمي و با سابقه
تاریخ ثبت: 27-5-1399
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31142
فروش داروخانه استان اصفهان ، اصفهان
فروش داروخانه استان اصفهان ، اصفهان
کد : DF547
نوع سند : 75 متر تجاري-مسکوني
وديعه : 30 ميليون
اجاره : 8 ميليون
مکان تقريبي : جي
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 11-10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 40-35 ميليون
نکات خاص : نزديک درمانگاه ، قرارداد استيجاري 3 ساله
تاریخ ثبت: 27-5-1399
#فروش_داروخانه_اصفهان
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31141
صفحه قبلی  صفحه بعدی  

فارمالیدر

راههای ارتباط با ما

تلفــن : 44008040-021
خطوط روتاری بدون اشغال
تلفن همراه : 09128705270
تلفن همراه : 09358705270
تلفن همراه : 09397714080
info@IranPhramaLeader.comتلفــن : 33521671-026
تلفن همراه : 09122631247
تلفن همراه : 09126128712
info@IranPhramaLeader.com

نشانی دفتر تهران

نشانی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، خیابان آیت الله کاشانی ، بعد از خیابان ابوذر نرسیده به خیابان مهران ، جنب بانک سینا پلاک 69 ، ساختمان 107 ، طبقه 5 ، واحد 17
(حد فاصل داروخانه روزدار و داروخانه مظاهری و روبروی داروخانه خرسند)


نشانی دفتر کرج

نشانی : استان البرز، کرج، 45 متری گلشهر، نرسیده به پمپ بنزین ، مجتمع 110، طبقه 3، واحد 18

کلیه حقوق متعلق به شرکت ایران فارمالیدر میباشد