بازگشت
فروش داروخانه آذربايجان غربي ، سردشت
فروش داروخانه آذربايجان غربي ، سردشت
کد : DF1114
نوع سند : 30 متر تجاري
اجاره : 8 ميليون
مکان تقريبي : سردشت
دپو دارو : 1.5 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 20 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20 ميليون
نکات : درمانگاه با پزشک عومي و دو ماما ، داخلي ، پوست در نزديکي - در صورت درخواست خريدار موسس بصورت موقت ادامه همکاري مي دهد
تاریخ ثبت: 30-6-1401
#فروش_داروخانه_آذربایجان_غربی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51995
فروش داروخانه اردبيل ، اردبيل
فروش داروخانه اردبيل ، اردبيل
کد : DF1113
نوع سند : 40 متر تجاري
وديعه : 50 ميليون
اجاره : 10 ميليون
مکان تقريبي : اردبيل
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 18 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 30 ميليون
نکات : نزديک بيمارستان
تاریخ ثبت: 30-6-1401
#فروش_داروخانه_اردبیل
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51994
فروش داروخانه تهران ، خيابان پيروزي
فروش داروخانه تهران ، خيابان پيروزي
کد : DF1112
نوع سند : 120 متر تجاري
وديعه : 600 ميليون
اجاره : 29 ميليون
مکان تقريبي : خيابان پيروزي
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 20 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20 ميليون
نکات : جنب ساختمان پزشکان
تاریخ ثبت: 30-6-1401
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51993
فروش داروخانه تهران ، ميدان هروي
فروش داروخانه تهران ، ميدان هروي
کد : DF1111
نوع سند : 70 متر تجاري
وديعه : 200 ميليون
اجاره : 39 ميليون
مکان تقريبي : ميدان هروي
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 18 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10 ميليون
نکات : قرارداد 3 ساله استيجاري
تاریخ ثبت: 30-6-1401
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51992
فروش داروخانه تهران ، قائم مقام فراهاني (با ملکيت)
فروش داروخانه تهران ، قائم مقام فراهاني (با ملکيت)
کد : DF1110
نوع سند : 70 متر مسکوني
ارزش ملک : قيمت کارشناس منطقه ( حدودا متري 75 ميليون)
مکان تقريبي : قائم مقام فراهاني
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 15 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10 ميليون
تاریخ ثبت: 30-6-1401
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51991
فروش داروخانه تهران ، شريعتي
فروش داروخانه تهران ، شريعتي
کد : DF1109
نوع سند : 65 متر مسکوني
وديعه : 400 ميليون
اجاره : 20 ميليون
مکان تقريبي : شريعتي
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 17-7 ميليون
نکات : روزهاي زوج 17 - روزهاي فرد 7 - قرارداد 5 ساله استيجاري - موسس قابليت ادامه همکاري را دارد
تاریخ ثبت: 30-6-1401
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51990
فروش داروخانه تهران ، شهرري
فروش داروخانه تهران ، شهرري
کد : DF1108
نوع سند : 50 متر تجاري
وديعه : 60 ميليون
اجاره : 6.2 ميليون
مکان تقريبي : شهرري
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 15 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10 ميليون
نکات : پتانسيل بالا ، دکور خوب
تاریخ ثبت: 30-6-1401
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51989
فروش داروخانه شبانه روزي اطراف تهران ، سه راه آدران
فروش داروخانه شبانه روزي اطراف تهران ، سه راه آدران
کد : DF1107
نوع سند : 50 متر تجاري
وديعه : 30 ميليون
اجاره : 12ميليون
مکان تقريبي : ورامين
دپو دارو : 2.5 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 20 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 30-20 ميليون
نکات : ؟؟؟
تاریخ ثبت: 30-6-1401
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51988
فروش داروخانه اطراف تهران ، شهريار
فروش داروخانه اطراف تهران ، شهريار
کد : DF1106
نوع سند : 45 متر تجاري
وديعه : 100ميليون
اجاره : 16ميليون
مکان تقريبي : شهريار
دپو دارو : 1.5 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 18ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10ميليون
نکات : کنار درمانگاه -شامل دو پزشک عمومي - قلب و ارتوپد - نزديک بيمارستان
تاریخ ثبت: 30-6-1401
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51987
فروش داروخانه البرز ، کرج (با/بدون ملکيت)
فروش داروخانه البرز ، کرج (با/بدون ملکيت)
کد : DF1105
نوع سند : 74 متر تجاري
وديعه : 500 ميليون
مکان تقريبي : کرج
دپو دارو : 2.5 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 20 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 150-100 ميليون
نکات : بيمه سه گانه - شرکت نفت- بانکها - دي - موسس تا شش ماه همکاري مي کند
تاریخ ثبت: 30-6-1401
#فروش_داروخانه_کرج
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51986
فروش داروخانه البرز ، فرديس
فروش داروخانه البرز ، فرديس
کد : DF1104
نوع سند : 100 متر تجاري
وديعه : 250 ميليون
اجاره : 20 ميليون
مکان تقريبي : فرديس
دپو دارو : 2 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 25 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20-15 ميليون
نکات : دو پزشک در مجاورت - موسس يک سال همکاري مي نمايد
تاریخ ثبت: 30-6-1401
#فروش_داروخانه_کرج
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51985
فروش داروخانه اطراف تهران ، ملارد
فروش داروخانه اطراف تهران ، ملارد
کد : DF1103
نوع سند : 36 متر تجاري
اجاره : 4 ميليون
مکان تقريبي : ملارد
دپو دارو : بسيار کم
ميزان فروش روزانه : 6 ميليون
نکات : قابل استفاده در حد پروانه غير فعال شهر ملارد و قابل انتقال به ساير نقاط ملارد
تاریخ ثبت: 30-6-1401
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51984
فروش داروخانه البرز ، محمد شهر
فروش داروخانه البرز ، محمد شهر
کد : DF1102
نوع سند : 65 متر تجاري
وديعه : 50 ميليون
اجاره : 11 ميليون
مکان تقريبي : محمد شهر
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 17 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20 ميليون
تاریخ ثبت: 30-6-1401
#فروش_داروخانه_کرج
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51983
فروش داروخانه تهران ، باغ فيض (با/بدون ملکيت)
فروش داروخانه تهران ، باغ فيض (با/بدون ملکيت)
کد : DF1101
نوع سند : 140 متر اداري
قيمت ملک : طبق ارزش کارشناس منطقه
اجاره : طبق ارزش کارشناس منطقه
مکان تقريبي : باغ فيض
دپو دارو : 3 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 35-30 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10 ميليون
نکته : خريد سه دانگ نيز امکان پذير است
تاریخ ثبت: 30-6-1401
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51982
فروش داروخانه خوزستان ، آبادان
فروش داروخانه خوزستان ، آبادان
کد : DF1100
نوع سند : 150 متر تجاري
وديعه : 80 ميليون
اجاره : 18 ميليون
مکان تقريبي : آبادان
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 35 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 150 ميليون
نکات : فروش در سه ماهه پايان سال 30% افزايش دارد - بدون نياز به پرداخت ماليات - دکوراسيون خوب و زيبا + بسيار مکانيزه و پر تجهيزات - جنب ساختمان پزشکان
تاریخ ثبت: 29-6-1401
#فروش_داروخانه_آبادان
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51981
فروش داروخانه تهران ، مجيديه شمالي (با ملکيت)
فروش داروخانه تهران ، مجيديه شمالي (با ملکيت)
کد : DF1099
نوع سند : 57 متر تجاري
قيمت سرقفلي ملک : قيمت کارشناسي منطقه
مکان تقريبي : مجيديه شمالي
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 30 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 17 ميليون
نکات : ملک به صورت سرقفلي و ملکيت براي بنياد جانبازان است لذا امنيت سرمايه گذاري براي خريدار تضمين شده است
تاریخ ثبت: 28-6-1401
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51980
فروش داروخانه شبانه روزي البرز ، کرج
فروش داروخانه شبانه روزي البرز ، کرج
کد : DF1098
نوع سند : 150 متر تجاري + مسکوني
وديعه : 200 ميليون
اجاره : 50 ميليون
مکان تقريبي : کرج
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 60 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 150 ميليون
نکات : سه ساختمان پزشکان با 11+48+17 پزشک و يک داروخانه در کنار آن
تاریخ ثبت: 28-6-1401
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51979
فروش داروخانه تهران ، شريعتي
فروش داروخانه تهران ، شريعتي
کد : DF1097
نوع سند : 65 متر تجاري
وديعه : 400 ميليون
اجاره : 50 ميليون
مکان تقريبي : شريعتي
دپو دارو : 2 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 30 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10 ميليون
نکات : جنب ساختمان پزشکان با 10 دکتر - داراي MED Code
تاریخ ثبت: 28-6-1401
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51978
فروش داروخانه گيلان ، انزلي
فروش داروخانه گيلان ، انزلي
کد : DF1096
نوع سند : 43 متر تجاري
وديعه : 50 ميليون
اجاره : 10 ميليون
مکان تقريبي : انزلي
دپو دارو : در حد عرف (قابل کاستن به ميزان دلخواه خريدار)
ميزان فروش روزانه : 15 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 27 ميليون
نکات : يک درمانگاه شبانه روزي در نزديکي - OTC فروش - قابل ارتقا به دليل عدم کامل بودن اقلام داروخانه
تاریخ ثبت: 28-6-1401
#فروش_داروخانه_گیلان
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51977
فروش داروخانه تهران ، رودکي
فروش داروخانه تهران ، رودکي
کد : DF1095
نوع سند : 42 متر تجاري
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 30 ميليون
مکان تقريبي : رودکي
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 22-20 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 35 ميليون
نکات : متخصص عفوني در مجاورت - داروخانه با قدمت مناسب
تاریخ ثبت: 28-6-1401
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51976
فروش داروخانه تهران ، اتوبان ارتش
فروش داروخانه تهران ، اتوبان ارتش
کد : DF1094
نوع سند : 84 متر مسکوني
وديعه : 300 ميليون
اجاره : 20 ميليون
مکان تقريبي : اتوبان ارتش
دپو دارو : 500 ميليون
ميزان فروش روزانه : 13ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 5 ميليون
نکات : قابليت ارتقا صندوق بواسطه تنها 8 ساعت کار در روز + منطقه بزرگ و تک داروخانه بودن - دو پزشک و يک آزمايشگاه در مجاورت- قسه بندي شيک - بسيار زير قيمت به دليل وضعيت سلامت جسماني موسس
تاریخ ثبت: 28-6-1401
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51975
فروش داروخانه تهران ، خاني آباد
فروش داروخانه تهران ، خاني آباد
کد : DF1093
نوع سند : 140 متر تجاري
وديعه : 500 ميليون
اجاره : 8 ميليون
مکان تقريبي : خاني آباد
دپو دارو : 3 ميليارد (قابل تعديل)
ميزان فروش روزانه : 23-22 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 30 ميليون
نکات : درمانگاه و دکتر در نزديکي (زير قيمت کارشناسي)
تاریخ ثبت: 28-6-1401
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51974
فروش داروخانه مازنداران ، محمود آباد
فروش داروخانه مازنداران ، محمود آباد
کد : DF1092
نوع سند : 50 متر تجاري
اجاره : کارشناسي منطقه
مکان تقريبي : محمود آباد
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 7 ميليون
تاریخ ثبت: 28-6-1401
#فروش_داروخانه_مازندران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51973
فروش داروخانه استان گلستان ، اطراف گرگان (با ملکيت)
فروش داروخانه استان گلستان ، اطراف گرگان (با ملکيت)
کد : DF1091
نوع سند : 80 متر تجاري
قيمت ملک : کارشناسي منطقه
مکان تقريبي : از شهرهاي مهم با فاصله کمتر از 100 کيلومتري گرگان
دپو دارو : کمتر از عرف
ميزان فروش روزانه : 15-13 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 30-20 ميليون
نکات : موسس باقي مي ماند
تاریخ ثبت: 9-6-1401
#فروش_داروخانه_استان_گلستان
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51969
فروش داروخانه تهران ، گيشا
فروش داروخانه تهران ، گيشا
کد : DF1090
نوع سند : 40 متر تجاري
وديعه : رايگان
اجاره : 14 ميليون
مکان تقريبي : گيشا
دپو دارو : 5 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 41 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 80 ميليون
نکات : داخل درمانگاه شبانه روزي - 2 متخصص زنان داخلي - تغذيه و پزشک عمومي مستقر
تاریخ ثبت: 9-6-1401
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51968
صفحه قبلی  صفحه بعدی  

فارمالیدر

راههای ارتباط با ما

تلفــن : 44008040-021
خطوط روتاری بدون اشغال
تلفن همراه مدیر عامل : 09128705270
09358705270
تلفن همراه : 09397714080
info@IranPhramaLeader.comتلفن دفتر کرج: 33521671-026
تلفن همراه مشاوران: 09122631247
09126128712
info@IranPhramaLeader.com

نشانی دفتر تهران

تهران، ضلع غربی فکه دوم صادیه، مجتمع طلا، طبقه 8 واحد 7نشانی دفتر کرج

نشانی : استان البرز، کرج، 45 متری گلشهر، نرسیده به پمپ بنزین ، مجتمع 110، طبقه 3، واحد 18

کلیه حقوق متعلق به شرکت ایران فارمالیدر میباشد