بازگشت
فروش داروخانه شبانه روزی حومه غربي تهران
فروش داروخانه شبانه روزی حومه غربي تهران
کد : DF937
نوع سند : 70 متر تجاري
وديعه : 10 ميليون
اجاره : 90 ميليون
مکان تقريبي : حومه غربي تهران
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 20 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 15 ميليون
نکات : قابليت افزايش فروش با فعال کردن درمانگاه شبانه روزي غير فعال در مجاورت
تاریخ ثبت: 18-9-1400
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51685
فروش داروخانه تهران ، زعفرانيه
فروش داروخانه تهران ، زعفرانيه
کد : DF936
نوع سند : 220 متر مسکوني
وديعه : 350 ميليون
اجاره : 70 ميليون
مکان تقريبي : زعفرانيه
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 35-30 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 2 ميليون
نکات : متخصص پوست درجه يک در مجاورت داروخانه ، قابليت ارتقا صندوق بواسطه مجرب نبودن مالک فعلي
تاریخ ثبت: 18-9-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51684
فروش داروخانه تهران ، خيابان وليعصر
فروش داروخانه تهران ، خيابان وليعصر
کد : DF935
نوع سند : 60 متر تجاري
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 24 ميليون
مکان تقريبي : چهار راه وليعصر
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 25 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 40 ميليون
تاریخ ثبت: 18-9-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51683
فروش داروخانه تهران ، فلکه صادقيه (سه دانگ پروانه و ملک)
فروش داروخانه تهران ، فلکه صادقيه (سه دانگ پروانه و ملک)
کد : DF934
نوع سند : 68 متر مسکوني
مکان تقريبي : فلکه صادقيه
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 15 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 25 ميليون
نکته : خريدار سه دانگ از ملک و پروانه را خريد مي نمايد و شريک ايشان (يعني مالک سه دانگ ديگر پروانه و ملک) سهم خود را در اختيار ايشان قرار مي دهند و از بابت آن اجاره ماهانه ثابت دريافت خواهند نمود
تاریخ ثبت: 18-9-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51682
فروش داروخانه استان مرکزي ، پرندک
فروش داروخانه استان مرکزي ، پرندک
کد : DF933
نوع سند : 60 متر تجاري
وديعه : 6 ميليون
اجاره : 1.5 ميليون
مکان تقريبي : پرندک
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 8 ميليون
نکات : اين داروخانه تنها به داروساز و با قيمت بسيار نازل واگذار ميشود
تاریخ ثبت: 18-9-1400
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51681
فروش داروخانه تهران ، ميدان ونک
فروش داروخانه تهران ، ميدان ونک
کد : DF932
نوع سند : 100 متر مسکوني
وديعه : 200 ميليون
اجاره : 45 ميليون
مکان تقريبي : ميدان ونک
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 17 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20 ميليون
نکات : منطقه بسيار پر تردد و پر پزشک ، پتانسيل افزايش فروش به دليل عدم تمرکز موسس بر روي داروخانه
تاریخ ثبت: 11-9-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51678
فروش داروخانه تهران ، گيشا
فروش داروخانه تهران ، گيشا
کد : DF931
نوع سند : 90 متر مسکوني
وديعه : 150 ميليون
اجاره : 21 ميليون
مکان تقريبي : گيشا
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 13 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20 ميليون
نکات : چند پزشک در مجاورت و در نزديکي
تاریخ ثبت: 11-9-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51677
فروش داروخانه تهران ، ولنجک
فروش داروخانه تهران ، ولنجک
کد : DF930
نوع سند : 190 متر
وديعه : 200 ميليون
اجاره : 50 ميليون
مکان تقريبي : ولنجک
دپو دارو : 3 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 30 ميليون
نکات : چند کلينيک پوست در مجاورت و نزديکي
تاریخ ثبت: 11-9-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51676
فروش داروخانه خراسان رضوي ، مشهد
فروش داروخانه خراسان رضوي ، مشهد
کد : DF929
نوع سند : 85 متر تجاري
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 8 ميليون
مکان تقريبي : مشهد
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 12 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20 ميليون
نکات : درمانگاه در نزديکي
تاریخ ثبت: 11-9-1400
#فروش_داروخانه_مشهد
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51675
فروش داروخانه تهران ، خيابان 17 شهريور
فروش داروخانه تهران ، خيابان 17 شهريور
کد : DF928
نوع سند : 60 متر تجاري
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 8 ميليون
مکان تقريبي : خيابان 17 شهريور
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 17-16ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 30 ميليون
نکات : بسيار قديمي و با اصالت
تاریخ ثبت: 11-9-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51674
فروش داروخانه شبانه روزي - کردستان ، حومه سنندج
فروش داروخانه شبانه روزي - کردستان ، حومه سنندج
کد : DF927
نوع سند : 70 متر تجاري
وديعه : 20 ميليون
اجاره : 3 ميليون
مکان تقريبي : حومه سنندج
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 21 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 25 ميليون
نکات : داروخانه به خريدار منتقل مي گردد و موسس ادامه خدمت نمي دهند -
تاریخ ثبت: 11-9-1400
#فروش_داروخانه_سنندج
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51673
فروش داروخانه استان فارس ، شيراز (با/بدون ملک)
فروش داروخانه استان فارس ، شيراز (با/بدون ملک)
کد : DF926
نوع سند : 180 متر تجاري
فروش : با قيمت کارشناسي منطقه (حدود متري 350 ميليون)
اجاره : با قيمت کارشناسي منطقه (حدود 120 ميليون)
مکان تقريبي : شيراز
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 70 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 200 ميليون
نکات : منطقه پر پزشک
تاریخ ثبت: 7-9-1400
#فروش_داروخانه_شیراز
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51657
فروش داروخانه استان قزوين ، قزوين
فروش داروخانه استان قزوين ، قزوين
کد : DF925
نوع سند : 43 متر تجاري
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 10 ميليون
مکان تقريبي : قزوين
دپو دارو : 1.5 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 17-16 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20 ميليون
نکات : مجاورت درمانگاه با دو پزشک عمومي ، داروخانه قديمي
تاریخ ثبت: 7-9-1400
#فروش_داروخانه_قزوین
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51656
فروش داروخانه تهران ، آيت الله کاشاني
فروش داروخانه تهران ، آيت الله کاشاني
کد : DF924
نوع سند : 65 متر تجاري
وديعه : 320 ميليون
اجاره : 20 ميليون
مکان تقريبي : آيت الله کاشاني
دپو دارو : 2 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 20 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 5 ميليون
تاریخ ثبت: 7-9-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51655
فروش داروخانه تهران ، دولت
فروش داروخانه تهران ، دولت
کد : DF923
نوع سند : 115 متر تجاري
وديعه : 150 ميليون
اجاره : 22 ميليون
مکان تقريبي : دولت
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 12 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 1ميليون
نکات : قرارداد استيجاري سه ساله
تاریخ ثبت: 7-9-1400
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51654
فروش داروخانه خراسان رضوي ، مشهد
فروش داروخانه خراسان رضوي ، مشهد
کد : DF922
نوع سند : 85 متر تجاري
وديعه : 50 ميليون
اجاره : 15 ميليون
مکان تقريبي : مشهد
دپو دارو : 1.3 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 11 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 35-30 ميليون
نکات : نزديک بيمارستان و ساختمان پزشکان
تاریخ ثبت: 7-9-1400
#فروش_داروخانه_مشهد
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51653
فروش داروخانه تهران ، تهرانپارس (با/بدون ملکيت)
فروش داروخانه تهران ، تهرانپارس (با/بدون ملکيت)
کد : DF921
نوع سند : 34 متر تجاري
قيمت ملک : کارشناسي منطقه ( حدود متري 200 ميليون)
اجاره : کارشناسي منطقه ( حدود 26 ميليون قابل تبديل)
مکان تقريبي : فلکه اول تهرانپارس
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 9-8 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 11-10 ميليون
نکات : يک پزشک در مجاورت - فروش قابل ارتقا (به دليل عدم نظارت مستقيم موسس بر داروخانه بواسطه مشغله شغلي)
تاریخ ثبت: 28-8-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51652
فروش داروخانه کردستان ، سنندج
فروش داروخانه کردستان ، سنندج
کد : DF920
نوع سند : 65 متر تجاري
وديعه : 40 ميليون
اجاره : 10 ميليون
مکان تقريبي : سنندج
دپو دارو : 800 ميليون
ميزان فروش روزانه : 8-7 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 5 ميليون
تاریخ ثبت: 26-8-1400
#فروش_داروخانه_سنندج
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51646
فروش داروخانه تهران ، خيابان شهيد مدني (با/بدون ملکيت)
فروش داروخانه تهران ، خيابان شهيد مدني (با/بدون ملکيت)
کد : DF919
نوع سند : 40 متر تجاري
ارزش ملک : کارشناسي منطقه (حدود متري 90 ميليون)
اجاره : کارشناسي منطقه (حدود 10 ميليون)
مکان تقريبي : خيابان شهيد مدني
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 15 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 8 ميليون
نکات : جنب آزمايشگاه ، پايگاه بهداشت ، سونوگرافي ، پر تردد
تاریخ ثبت: 26-8-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51645
فروش داروخانه تهران ، اشرفي اصفهاني (ملکيت در قالب سهام درمانگاه)
فروش داروخانه تهران ، اشرفي اصفهاني (ملکيت در قالب سهام درمانگاه)
کد : DF918
نوع سند : 55 متر تجاري
قيمت ملک : کارشناسي منطقه و بر اساس ارزش سهام
مکان تقريبي : اشرفي اصفهاني
دپو دارو : 2 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 30 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 90 ميليون
نکات : ده سهم از صد سهم کل درمانگاه ، 5000 نسخه در ماه
تاریخ ثبت: 26-8-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51644
فروش داروخانه تهران ، تهرانسر
فروش داروخانه تهران ، تهرانسر
کد : DF917
نوع سند : 30 متر تجاري
اجاره : 10 ميليون
مکان تقريبي : تهرانسر
دپو دارو : قابل تحويل به اندازه دلخواه مشتري
ميزان فروش روزانه : 10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 3ميليون
تاریخ ثبت: 23-8-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51637
فروش داروخانه تهران ، سرسبز (با ملکيت)
فروش داروخانه تهران ، سرسبز (با ملکيت)
کد : DF916
نوع سند : 65 متر تجاري
قيمت ملک : کارشناسي منطقه (حدود 11 ميليارد)
مکان تقريبي : سرسبز
دپو دارو : قابل تحويل به اندازه دلخواه مشتري
ميزان فروش روزانه : 16 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 5 ميليون
نکات : تردد خوب ، نزديک مترو ، دکتر در مجاورت ، ساختمان پزشکان با سه دکتر در مجاورت
تاریخ ثبت: 23-8-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51636
فروش داروخانه اطراف تهران ، اسلامشهر
فروش داروخانه اطراف تهران ، اسلامشهر
کد : DF915
نوع سند : 40 متر تجاري
وديعه : 60 ميليون
اجاره : 5 ميليون
مکان تقريبي : اسلامشهر
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 11 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 2 ميليون
تاریخ ثبت: 23-8-1400
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51635
فروش داروخانه اطراف تهران ، پرند
فروش داروخانه اطراف تهران ، پرند
کد : DF914
نوع سند : 40 متر تجاري
وديعه : 1.1 ميليارد
اجاره : قابل تبديل
مکان تقريبي : پرند
دپو دارو : 2 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 20 ميليون
نکات : نزديک ساختمان پزشکان
تاریخ ثبت: 23-8-1400
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51634
فروش داروخانه البرز ، فرديس
فروش داروخانه البرز ، فرديس
کد : DF913
نوع سند : 120 متر تجاري
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 8 ميليون
مکان تقريبي : فرديس
دپو دارو : 800 ميليون
ميزان فروش روزانه : 13-12ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 5 ميليون
نکات : يک پزشک عمومي OTC فروش
تاریخ ثبت: 23-8-1400
#فروش_داروخانه_کرج
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51633
صفحه قبلی  صفحه بعدی  

فارمالیدر

راههای ارتباط با ما

تلفــن : 44008040-021
خطوط روتاری بدون اشغال
تلفن همراه : 09128705270
تلفن همراه : 09358705270
تلفن همراه : 09397714080
info@IranPhramaLeader.comتلفــن : 33521671-026
تلفن همراه : 09122631247
تلفن همراه : 09126128712
info@IranPhramaLeader.com

نشانی دفتر تهران

نشانی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، خیابان آیت الله کاشانی ، بعد از خیابان ابوذر نرسیده به خیابان مهران ، جنب بانک سینا پلاک 69 ، ساختمان 107 ، طبقه 5 ، واحد 17
(حد فاصل داروخانه روزدار و داروخانه مظاهری و روبروی داروخانه خرسند)


نشانی دفتر کرج

نشانی : استان البرز، کرج، 45 متری گلشهر، نرسیده به پمپ بنزین ، مجتمع 110، طبقه 3، واحد 18

کلیه حقوق متعلق به شرکت ایران فارمالیدر میباشد