بازگشت
فروش داروخانه شبانه روزي استان سيستان و بلوچستان ، زابل (با ملک/بدون ملک)
فروش داروخانه شبانه روزي استان سيستان و بلوچستان ، زابل (با ملک/بدون ملک)
کد: DF493
مکان تقريبي : زابل)
دپو دارو : در حد عرف
وديعه: رايگان
اجاره:: 2 ميليون
ميزان فروش روزانه : 20 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 50 ميليون
نکات خاص : در صورت تمايل خريدار ملک نيز با قيمت کارشناسي واگذار مي گردد ، درمانگاه شبانه روزي ، بيمارستان ، مطب دو دکتر در مجاورت ،ماهانه بين 6 تا 7 هزار نسخه
تاریخ ثبت: 2-3-1399
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31070
فروش داروخانه تهران ، ولنجک
فروش داروخانه تهران ، ولنجک
کد: DF492
مکان تقريبي : ولنجک
دپو دارو : يک ميليارد
وديعه: 200 ميليون
اجاره:: 24 ميليون
ميزان فروش روزانه : 15 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 2 ميليون
نکات خاص : OTC و آرايشي و بهداشتي فروش
تاریخ ثبت: 2-3-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31069
فروش داروخانه تهران ، پاسداران با ملکيت
فروش داروخانه تهران ، پاسداران با ملکيت
کد: DF491
مکان تقريبي : پاسداران
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 12 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 30 ميليون
نکات خاص : ملک بصورت سرقفلي بوده و بر اساس ارزش منطقه واگذار مي شود
تاریخ ثبت: 2-3-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31068
فروش داروخانه خراسان رضوي ، کاشمر
فروش داروخانه خراسان رضوي ، کاشمر
کد: DF490
مکان تقريبي : نسيم شهر
دپو دارو : در حد عرف
وديعه: رايگان
اجاره:: 1.5 ميليون
ميزان فروش روزانه : 6 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 35-30 ميليون
نکات خاص : داراي اقمار روستايي
تاریخ ثبت: 2-3-1399
#فروش_داروخانه_خراسان
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31067
فروش داروخانه استان تهران ، نسيم شهر
فروش داروخانه استان تهران ، نسيم شهر
کد: DF489
مکان تقريبي : نسيم شهر
دپو دارو : در حد عرف
وديعه: 10 ميليون
اجاره:: 6.5 ميليون
ميزان فروش روزانه : 10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 25 ميليون
نکات خاص : منطقه پر تردد ، پزشک و ماما در اطراف
تاریخ ثبت: 26-2-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31063
فروش داروخانه خراسان رضوي ، مشهد
فروش داروخانه خراسان رضوي ، مشهد
کد: DF488
مکان تقريبي : مشهد
دپو دارو : 200 ميليون
وديعه: 20 ميليون
اجاره:: 5.5 ميليون
ميزان فروش روزانه : اندک
ميزان بيمه ماهانه : اندک
نکات خاص : تازه تاسيس قابل ارتقا - يا قابل بهره برداري به عنوان پروانه و انتقال به ساير کروکي هاي عالي ، مناسب براي سرمايه گذاري
تاریخ ثبت: 26-2-1399
#فروش_داروخانه_مشهد
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31062
فروش داروخانه استان گلستان ، اطراف گرگان
فروش داروخانه استان گلستان ، اطراف گرگان
کد: DF487
مکان تقريبي : 40 کيلومتري گرگان
دپو دارو : در حد عرف
وديعه: ---
اجاره:: 750 هزار تومان
ميزان فروش روزانه : 8 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 50 ميليون
نکات خاص : آب و برق و گاز رايگان ، هزينه هاي بسيار پايين ، پر سود
تاریخ ثبت: 26-2-1399
#فروش_داروخانه_گلستان
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31061
فروش داروخانه تهران ، تجريش (بصورت سهامي واقع در مرکز جراحي)
فروش داروخانه تهران ، تجريش (بصورت سهامي واقع در مرکز جراحي)
کد: DF486
مکان تقريبي : تجريش
دپو دارو : 2 ميليارد ، قابل بالانس
وديعه: 90 ميليون
اجاره:: 12 ميليون
ميزان فروش روزانه : 13 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20 ميليون
نکات خاص : داروخانه 6 سهم از 220 سهم مرکز جراحي مي باشد ، خريدار مي تواند 4 يا 6 سهم داروخانه را به دلخواه بخرد ، داروخانه روزي 10 ميليون فروش دارد و ماهانه 100 ميليون اقلام مورد نياز درمانگاه را تهيه مي کند که بطور متوسط روزانه 13 ميليون فروش براي داروخانه در نظر گرفته شده است
تاریخ ثبت: 21-2-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31060
فروش داروخانه تهران، افسريه
فروش داروخانه تهران، افسريه
کد: DF485
مکان تقريبي : افسريه
دپو دارو : 2 ميليارد ، قابل بالانس
وديعه: 200 ميليون
اجاره:: 10 ميليون
ميزان فروش روزانه : 11 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 15 ميليون
نکات خاص : تازه تاسيس قابل ارتقا
تاریخ ثبت: 21-2-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31059
فروش داروخانه تهران ، تهرانپارس
فروش داروخانه تهران ، تهرانپارس
کد: DF484
مکان تقريبي : تهرانپارس
دپو دارو : در حد نياز مشتري
وديعه: 275 ميليون رهن کامل
اجاره:: 0 ميليون
ميزان فروش روزانه : 11 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20-15 ميليون
نکات خاص : پزشکان متخصص کودکان و زنان در مجاورت ، درمانگاه در نزديکي
تاریخ ثبت: 21-2-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31058
فروش داروخانه همدان ، تويسرکان
فروش داروخانه همدان ، تويسرکان
کد: DF483
مکان تقريبي : تويسرکان
دپو دارو : 500 ميليون
وديعه: 10 ميليون
اجاره:: 3 ميليون
ميزان فروش روزانه : 6.5 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20 ميليون
تاریخ ثبت: 21-2-1399
#فروش_داروخانه_همدان
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31057
فروش داروخانه خراسان رضوي ، مشهد
فروش داروخانه خراسان رضوي ، مشهد
کد: DF482
مکان تقريبي : مشهد
دپو دارو : 800 ميليون
وديعه: 100 ميليون
اجاره:: 6.5 ميليون
ميزان فروش روزانه : 7 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 8 ميليون
نکات خاص : داروخانه با سابقه و محلي ، درمانگاه در نزديکي
تاریخ ثبت: 21-2-1399
#فروش_داروخانه_مشهد
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31056
فروش داروخانه شبانه روزي ، البرز ، کرج
فروش داروخانه شبانه روزي ، البرز ، کرج
کد: DF481
مکان تقريبي : کرج
دپو دارو : 2.5 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 35 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 80 ميليون
تاریخ ثبت: 21-2-1399
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31055
فروش داروخانه تهران ، تهرانسر
فروش داروخانه تهران ، تهرانسر
کد: DF480
مکان تقريبي : تهرانسر
دپو دارو : 2 ميليارد ، قابل بالانس
وديعه: 90 ميليون
اجاره:: 12 ميليون
ميزان فروش روزانه : 13 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10 ميليون
نکات خاص : OTC فروش ، قابليت رشد داروخانه به دليل اينکه مذاکرات مقرون به نتيجه اي با پرشکان براي فعاليت در جنب داروخانه صورت پذيرفته است
تاریخ ثبت: 15-2-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31053
فروش داروخانه تهران ، اسلامشهر
فروش داروخانه تهران ، اسلامشهر
کد: DF479
متراژ ملک : 30 متر تجاري
مکان تقريبي : اسلامشهر
دپو دارو : 300 ميليون
وديعه: 50 ميليون
اجاره:: 6.5 ميليون
ميزان فروش روزانه : 5 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10 ميليون
نکات خاص : داروخانه ضعيف بواسطه بلاک شدن آن توسط شرکتهاي دارويي ، قابليت رشد
تاریخ ثبت: 15-2-1399
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31052
فروش داروخانه تهران ، گيشا
فروش داروخانه تهران ، گيشا
کد: DF478
متراژ ملک : 90 متر مسکوني
مکان تقريبي : گيشا
دپو دارو : در حد عرف
وديعه: 15 ميليون
اجاره:: 12 ميليون
ميزان فروش روزانه : 9 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 12 ميليون
نکات خاص : پزشک در مجاورت ، قديمي و مورد اعتماد محل ، فروش قابل ارتقا بواسطه آنکه موسس عمده تلاش خود را معطوف به شرکتهاي دارويي نموده است
تاریخ ثبت: 15-2-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31051
فروش داروخانه شبانه روزي تهران ، منطقه يک
فروش داروخانه شبانه روزي تهران ، منطقه يک
کد: DF477
متراژ ملک 60 متر تجاري
مکان تقريبي : منطقه يک شهرداري
دپو دارو : در حد عرف
وديعه: 300 ميليون
اجاره:: 9 ميليون
ميزان فروش روزانه : 16 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 5 ميليون
تاریخ ثبت: 15-2-1399
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31050
فروش داروخانه البرز ، کرج
فروش داروخانه البرز ، کرج
کد: DF476
متراژ ملک :100متر تجاري
مکان تقريبي : خيابان طالقاني
دپو دارو : در حد عرف
وديعه: 50ميليون
اجاره:: 28 ميليون
ميزان فروش روزانه 8 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20 ميليون
نکات خاص : منطقه بسيار پر پزشک و پر بيمار ، جنب دو ساختمان پزشکان قوي ، بواسطه بدهي هاي شخصي دچار افت فروش شده ولي به راحتي قابليت افزايش فروش بواسطه تامين کسورات داروها را دارد
تاریخ ثبت: 15-2-1399
#فروش_داروخانه_کرج
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31049
فروش داروخانه : تهران ، حومه شرقي تهران
فروش داروخانه : تهران ، حومه شرقي تهران
کد : DF475 متراژ ملک :60+110متر تجاري
مکان تقريبي : جاده آبعلي
دپو دارو : در حد عرف
وديعه: 100
اجاره::18ميليون ميزان فروش روزانه 30ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 50ميليون
نکات خاص : جنب ساختمان پزشکان ، ديد و تابلو عالي
تاریخ ثبت: 15-2-1399
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31048
فروش داروخانه تهران ، مشيريه
فروش داروخانه تهران ، مشيريه
کد: DF474 متراژ ملک 110 متر تجاري
مکان تقريبي : مشيريه
دپو دارو : در حد عرف
وديعه: 50 ميليون
اجاره::9.6 ميليون
ميزان فروش روزانه 5.5 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 5 ميليون
نکات : قرارداد ملک سه ساله با افزايش سالانه 10% ، قسمتي از ملک به دو پزشک اجاره داده شده است
تاریخ ثبت: 15-2-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31047
فروش داروخانه البرز، حومه کرج
فروش داروخانه البرز، حومه کرج
کد فايل : DF473
متراژ ملک : 65متر تجاري
مکان تقريبي : حومه کرج
دپو دارو : در حد عرف
وديعه: رايگان
اجاره: 7ميليون
ميزان فروش روزانه 17-16 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 50 ميليون
نکات خاص : جنب کلينيک و مطب دکتر ، خريدار يا بايد داروساز باشد يا اينکه براي انتقال سرمايه داروساز معرفي نمايد
تاریخ ثبت: 15-2-1399
#فروش_داروخانه_کرج
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31046
فروش داروخانه گيلان ، رشت
فروش داروخانه گيلان ، رشت
کد : DF472
متراژ ملک : 33متر تجاري
مکان تقريبي : رشت
دپو دارو : در حد عرف
وديعه: 100 ميليون
اجاره: 6 ميليون
ميزان فروش روزانه : 6 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 25 ميليون
تاریخ ثبت: 15-2-1399
#فروش_داروخانه_گیلان
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31045
فروش داروخانه کرمانشاه ، کرمانشاه (با ملک/بدون ملک)
فروش داروخانه کرمانشاه ، کرمانشاه (با ملک/بدون ملک)
کد : DF471
متراژ ملک : 75 متر تجاري
قيمت ملک: کارشناسي منطقه
وديعه: 200 ميليون
اجاره: 11 ميليون
مکان تقريبي : کرمانشاه
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 12 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 12ميليون
نکات خاص : لوکيش خوب و پر رفت و آمد ، OTC فروش ، دو مطب عمومي شبانه روزي ، خريدار يا بايد داروساز باشد يا آنکه نسبت به معرفي داروساز جهت انتقال سرمايه اقدام نمايد
تاریخ ثبت: 15-2-1399
#فروش_داروخانه_کرمانشاه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31044
فروش داروخانه تهران ، پيروزي
فروش داروخانه تهران ، پيروزي
کد : DF470
متراژ ملک : 70 متر تجاري
وديعه: 100 ميليون
اجاره: 7.5 ميليون
مکان تقريبي : نيروي هوايي
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 8.5 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 15 ميليون
نکات خاص : ديد و تابلو عالي ، بالکن بعنوان دپو انبار ، پتانسيل افزايش فروش ، داراي قرارداد بيمه با بيمه هاي سه گانه و سه بانک - شش پزشک در مجاورت - موسس هم قابليت ماندن دارد
تاریخ ثبت: 15-2-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31043
فروش داروخانه تهران ،اردبيل
فروش داروخانه اردبيل
کد : DF469
متراژ ملک : 125متر تجاري
وديعه : رايگان
اجاره: 12 ميليون
مکان تقريبي : اردبيل
دپو دارو : در حد عرف ميليون
ميزان فروش روزانه : 10-8 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20 ميليون
نکات خاص : قابل ارتقا صد در صدي به دليل اينکه در مجاورت داروخانه ساختمان پزشکان در حال تجهيز با 6 دکتر مي باشد
تاریخ ثبت: 15-2-1399
#فروش_داروخانه_اردبیل
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31042
صفحه قبلی  صفحه بعدی  

فارمالیدر

راههای ارتباط با ما

تلفــن : 44008040-021
خطوط روتاری بدون اشغال
تلفن همراه : 09128705270
تلفن همراه : 09358705270
تلفن همراه : 09397714080
info@IranPhramaLeader.comتلفــن : 33521671-026
تلفن همراه : 09122631247
تلفن همراه : 09126128712
info@IranPhramaLeader.com

نشانی دفتر تهران

نشانی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، خیابان آیت الله کاشانی ، بعد از خیابان ابوذر نرسیده به خیابان مهران ، جنب بانک سینا پلاک 69 ، ساختمان 107 ، طبقه 5 ، واحد 17
(حد فاصل داروخانه روزدار و داروخانه مظاهری و روبروی داروخانه خرسند)


نشانی دفتر کرج

نشانی : استان البرز، کرج، 45 متری گلشهر، نرسیده به پمپ بنزین ، مجتمع 110، طبقه 3، واحد 18

کلیه حقوق متعلق به شرکت ایران فارمالیدر میباشد