بازگشت
فروش داروخانه استان تهران ، رباط کريم
فروش داروخانه استان تهران ، رباط کريم
کد : DF453
متراژ ملک : 65 متر تجاري
وديعه : 10 ميليون
اجاره بها ماهانه: 2.5 ميليون
مکان تقريبي : رباط کريم
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 8 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 15ميليون
نکات خاص : قابليت شبانه روزي - داراي درمانگاه - روزانه 50 نسخه
تاریخ ثبت: 8-12-1398
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31003
فروش داروخانه با ملک در استان البرز ، کرج
فروش داروخانه با ملک در استان البرز ، کرج
کد : DF452
متراژ ملک : 50 متر تجاري
قيمت ملک : به قيمت کارشناسي منطقه
مکان تقريبي : کرج
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 30 ميليون
نکات خاص : بسيار قديمي
تاریخ ثبت: 8-12-1398
#فروش_داروخانه_البرز
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31002
فروش داروخانه تهران ، بلوار آيت الله کاشاني
فروش داروخانه تهران ، بلوار آيت الله کاشاني
کد : DF451
متراژ ملک : 65 متر تجاري
وديعه : 120 ميليون
اجاره بها ماهانه: 15 ميليون
مکان تقريبي : بلوار آيت الله کاشاني
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 15 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 15ميليون
تاریخ ثبت: 8-12-1398
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31001
فروش داروخانه استان تهران ، شهرستان بهارستان
فروش داروخانه استان تهران ، شهرستان بهارستان
کد : DF450
متراژ ملک : 60 متر تجاري
وديعه : 8 ميليون
اجاره بها ماهانه: 1.75 ميليون
مکان تقريبي :سلطان آباد
دپو دارو : 1ميليارد
ميزان فروش روزانه : 8 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 15ميليون
تاریخ ثبت: 1-12-1398
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31000
فروش داروخانه استان تهران ، شهريار
فروش داروخانه استان تهران ، شهريار
کد : DF449
متراژ ملک : 40 متر تجاري
وديعه : 10 ميليون
اجاره بها ماهانه: 5.5 ميليون
مکان تقريبي : سعيد آباد
دپو دارو : 700 ميليون
ميزان فروش روزانه : 7 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 7 ميليون
تاریخ ثبت: 1-12-1398
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=30999
فروش داروخانه استان کرمان ، بم
فروش داروخانه استان کرمان ، بم
کد : DF448
متراژ ملک : 45 متر تجاري
وديعه : يک ميليون
اجاره بها ماهانه: دو ميليون
مکان تقريبي : بم
دپو دارو : 300 ميليون
ميزان فروش روزانه : 5 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20 ميليون
نکات خاص : داروخانه فاصله اندکي با يک درمانگاه دارد
تاریخ ثبت: 1-12-1398
#فروش_داروخانه_کرمان
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=30998
فروش داروخانه استان کرمان ، کرمان (با ملکيت/بدون ملکيت)
فروش داروخانه استان کرمان ، کرمان (با ملکيت/بدون ملکيت)
کد : DF447
متراژ ملک : 300متر تجاري
وديعه : 100 ميليون
اجاره بها ماهانه: 22 ميليون
مکان تقريبي : کرمان ، بهشتي
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 25 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 100 ميليون
نکات خاص : در صورت تمايل خريدار به خريد ملک ، ارزش ملک بر اساس قيمت کارشناسي منطقه محاسبه خواهد شد
تاریخ ثبت: 1-12-1398
#فروش_داروخانه_کرمان
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=30997
فروش داروخانه استان البرز، کرج
فروش داروخانه استان البرز، کرج
کد : DF446
متراژ ملک : 220 متر تجاري
وديعه : 300 ميليون
اجاره بها ماهانه: 16.5 ميليون
مکان تقريبي : کرج ، بهشتي
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 20 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 30 ميليون
نکات خاص : در مجاورت چندين ساختمان پزشکان
کد : DF446
متراژ ملک : 220 متر تجاري
وديعه : 300 ميليون
اجاره بها ماهانه: 16.5 ميليون
مکان تقريبي : کرج ، بهشتي
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 20 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 30 ميليون
نکات خاص : در مجاورت چندين ساختمان پزشکان
تاریخ ثبت: 1-12-1398
#فروش_داروخانه_کرج
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=30996
فروش داروخانه تهران ، ستارخان
فروش داروخانه تهران ، ستارخان
کد : DF445
متراژ ملک : 60 متر تجاري
وديعه : 70 ميليون
اجاره بها ماهانه: 4.5 ميليون
مکان تقريبي : ستارخان
دپو دارو : 150 ميليون
ميزان فروش روزانه : 4 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : تازه متصل شده
نکات خاص : تازه تاسيس ، در رده ارزانترنين داروخانه هاي شهر تهران ، مناسب براي سرمايه گذاري
تاریخ ثبت: 24-11-1398
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=21165
فروش داروخانه تهران ، ميدان جمهوري
فروش داروخانه تهران ، ميدان جمهوري
کد : DF444
متراژ ملک : 60 متر تجاري
وديعه : قيمت کارشناسي منطقه
اجاره بها ماهانه: قيمت کارشناسي منطقه (حدودا يازده ميليون قابل تبديل)
مکان تقريبي : ميدان جمهوري
دپو دارو : 400 ميليون
ميزان فروش روزانه : 8 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 7 ميليون
نکات خاص : قديمي ، موسس نمي ماند ، يک پزشک متخصص در نزديکي
تاریخ ثبت: 24-11-1398
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=21164
فروش داروخانه استان تهران ، قلعه حسن خان
فروش داروخانه استان تهران ، قلعه حسن خان
کد : DF443
متراژ ملک : 100 متر تجاري
وديعه : 80 ميليون
اجاره بها ماهانه: 2 ميليون
مکان تقريبي : قلعه حسن خان
دپو دارو : 200 ميليون
ميزان فروش روزانه : 5-4 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : هنوز قرارداد بيمه منعقد نشده
نکات خاص : تازه تاسيس ، داراي پتاسيل افرايش فروش ، دکور و اداوات و تجهيزات نو و زيبا
تاریخ ثبت: 21-11-1398
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=21159
فروش داروخانه استان البرز ، خرمدشت
فروش داروخانه ستان البرز ، خرمدشت
کد : DF442
متراژ ملک : 60 متر تجاري
وديعه : 75 ميليون
اجاره بها ماهانه: 7 ميليون
مکان تقريبي : خرمدشت
دپو دارو : 800 ميليون
ميزان فروش روزانه : 8 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 9 ميليون
تاریخ ثبت: 16-11-1398
#فروش_داروخانه_خرمدشت
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=21158
فروش داروخانه تهران ، گاندي
فروش داروخانه تهران ، گاندي
کد : DF441
متراژ ملک : 150 متر مسکوني
وديعه : 100 ميليون
اجاره بها ماهانه: 20 ميليون
مکان تقريبي : گاندي
دپو دارو : 200 ميليون
ميزان فروش روزانه : 10ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 30ميليون
نکات خاص : اين داروخانه در ساختمان پزشکاني واقع شده است که به تازگي يکي از کلينيکهاي آن تغيير مکان داده و فروش آن با افت بسيار شديدي روبرو شده است ، ليکن احتمال فعال شدن کلينيک آن وجود دارد و بر همين اساس پتانسيل افزايش فروش دارد.
تاریخ ثبت: 11-11-1398
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=21154
فروش داروخانه شبانه روزي تهران ، نظام آباد
فروش داروخانه شبانه روزي تهران ، نظام آباد
کد : DF440
متراژ ملک : 90 مترتجاري
وديعه : 80 ميليون
اجاره بها ماهانه: 6 ميليون
مکان تقريبي : نظام آباد
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 22 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 45 ميليون
نکات خاص : کم هزينه و پر سود
تاریخ ثبت: 11-11-1398
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=21153
فروش داروخانه شبانه روزي تهران ، ميدان امام حسين
فروش داروخانه شبانه روزي تهران ، ميدان امام حسين
کد : DF439
متراژ ملک : 175 مترتجاري
وديعه : 240 ميليون
اجاره بها ماهانه: 8 ميليون
مکان تقريبي : ميدان امام حسين
دپو دارو : 800 ميليون
ميزان فروش روزانه : 10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 35-30 ميليون
نکات خاص : به منظور حفظ وضعيت شبانه روزي بودن داروخانه موسس باقي مي مانند - جنب ساختمان پزشکان - پتانسيل افزايش فروش
تاریخ ثبت: 11-11-1398
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=21152
فروش داروخانه شبانه روزي (با ملک/بدون ملک) اطراف شهريار
فروش داروخانه شبانه روزي (با ملک/بدون ملک) اطراف شهريار
کد : DF438
متراژ ملک : 220 مترتجاري
اجاره بها ماهانه: 7 ميليون
مکان تقريبي : اطراف شهريار
دپو دارو : 1.5 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 13 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 15 ميليون
نکات خاص : قيمت ملک زير قيمت کارشناسي منطقه ، سيستم تائيد نسخ هنوز فعال نشده لذا پتانسيل افزايش فروش وجود دارد
تاریخ ثبت: 6-11-1398
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=21148
فروش داروخانه تهران ، شهرري
فروش داروخانه تهران ، شهرري
کد : DF437
متراژ ملک : 143 متر تجاري
وديعه اجاره : 300 ميليون
اجاره بها ماهانه: 8.5 ميليون
مکان تقريبي : شهرري
دپو دارو : 1.3 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 14 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 15-20 ميليون
نکات خاص : جنب ساختمان پزشکان
تاریخ ثبت: 6-11-1398
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=21147
فروش داروخانه استان تهران ، بهارستان
فروش داروخانه استان تهران ، بهارستان
کد : DF436
متراژ ملک : 55 متر تجاري
وديعه اجاره : 20 ميليون
اجاره بها ماهانه: 3 ميليون
مکان تقريبي : شهرستان بهارستان
دپو دارو : 300 ميليون
ميزان فروش روزانه : 5 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 3 ميليون
نکات خاص : تازه تاسيس (قفسه و دکور نو - دزدگير و ...)
تاریخ ثبت: 6-11-1398
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=21146
فروش داروخانه استان تهران ، قلعه حسن خان
فروش داروخانه استان تهران ، قلعه حسن خان
کد : DF435
متراژ ملک : 34 متر تجاري
وديعه اجاره : 30 ميليون
اجاره بها ماهانه: 3.5 ميليون
مکان تقريبي : قلعه حسن خان
دپو دارو : در حد نياز مشتري
ميزان فروش روزانه : 5-4.5 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 5-4.5ميليون
نکات خاص : ساختمان پزشکان در مجاورت
تاریخ ثبت: 6-11-1398
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=21145
فروش داروخانه تهران ، کوهسار
فروش داروخانه تهران ، کوهسار
کد : DF434
متراژ ملک : 60 متر تجاري
وديعه اجاره : 100 ميليون
اجاره بها ماهانه: 11 ميليون
مکان تقريبي : کوهسار
دپو دارو : در حد عرف ميليون
ميزان فروش روزانه : 15 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 40 ميليون
نکات خاص : OTC فروش - درخواست تبديل به وضعيت شبانه روزي تسليم سازمان گرديده و در شرف تائيد است
تاریخ ثبت: 6-11-1398
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=21144
فروش داروخانه آذربايجان غربي ، چالدران
فروش داروخانه آذربايجان غربي ، چالدران
کد : DF433
متراژ ملک : 30 متر تجاري
اجاره بها سالانه يکجا 7 ميليون
مکان تقريبي : چالدران
دپو دارو : واگذاري داروخانه بدون دارو واگذار مي شود
ميزان فروش روزانه : 8 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20 ميليون
تاریخ ثبت: 6-11-1398
#فروش_داروخانه_آذربایجان_غربی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=21143
فروش داروخانه قزوين ، حومه قزوين
فروش داروخانه قزوين ، حومه قزوين
کد : DF432
متراژ ملک : 43 متر تجاري
وديعه اجاره : 1.5 ميليون
اجاره بها ماهانه: 0.5 ميليون
مکان تقريبي : حومه قزوين
دپو دارو : 100 ميليون
ميزان فروش روزانه : 2.2 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10-8 ميليون
نکات خاص : درمانگاه در مجاورت ، يک دکتر در نزديکي
تاریخ ثبت: 12-10-1398
#فروش_داروخانه_قزوین
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=21142
فروش داروخانه با ملکيت تهران ، ميدان رسالت
فروش داروخانه با ملکيت تهران ، ميدان رسالت
کد : DF431
متراژ ملک : 60 متر تجاري
ارزش ملک : با قيمت کارشناسي منطقه (حدودا متري 100 ميليون اظهار شده)
مکان تقريبي : ميدان رسالت
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 20 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 5 ميليون
تاریخ ثبت: 12-10-1398
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=21141
فروش داروخانه استان همدان ، حومه ملاير
فروش داروخانه استان همدان ، حومه ملاير
کد : DF430
متراژ ملک : 260 متر مسکوني
وديعه اجاره : 10 ميليون
اجاره بها ماهانه: 400 هزار تومان
مکان تقريبي : حومه ملاير
دپو دارو : 400 ميليون
ميزان فروش روزانه : 6 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 50 ميليون
نکات خاص : تک داروخانه -حالت شبانه روزي ، دو قمر دارد ، قابليت افزايش فروش با افزايش ساير اقمار اطراف
تاریخ ثبت: 12-10-1398
#فروش_داروخانه_ملایر
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=21140
فروش داروخانه تهران ، پيروزي
فروش داروخانه تهران ، پيروزي
کد : DF429
متراژ ملک : 112+70 متر تجاري
اجاره بها ماهانه: 15 ميليون
مکان تقريبي : پيروزي
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 18 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 5 ميليون
تاریخ ثبت: 12-10-1398
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=21139
صفحه قبلی  صفحه بعدی  

فارمالیدر

راههای ارتباط با ما

تلفــن : 44008040-021
خطوط روتاری بدون اشغال
تلفن همراه : 09128705270
تلفن همراه : 09358705270
تلفن همراه : 09397714080
info@IranPhramaLeader.comتلفــن : 33521671-026
تلفن همراه : 09122631247
تلفن همراه : 09126128712
info@IranPhramaLeader.com

نشانی دفتر تهران

نشانی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، خیابان آیت الله کاشانی ، بعد از خیابان ابوذر نرسیده به خیابان مهران ، جنب بانک سینا پلاک 69 ، ساختمان 107 ، طبقه 5 ، واحد 17
(حد فاصل داروخانه روزدار و داروخانه مظاهری و روبروی داروخانه خرسند)


نشانی دفتر کرج

نشانی : استان البرز، کرج، 45 متری گلشهر، نرسیده به پمپ بنزین ، مجتمع 110، طبقه 3، واحد 18

کلیه حقوق متعلق به شرکت ایران فارمالیدر میباشد