بازگشت
فروش داروخانه البرز ، کرج
فروش داروخانه البرز ، کرج
کد : DF668
نوع سند : 200 متر تجاري
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 36 ميليون
مکان تقريبي : خيابان طالقاني
دپو دارو : 3 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 36 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 120 ميليون
نکات : منطقه بسيار پر پزشک
تاریخ ثبت: 26-10-1399
#فروش_داروخانه_کرج
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31463
فروش داروخانه تهران ، آيت الله کاشاني (با ملکيت/بدون ملکيت)
فروش داروخانه تهران ، آيت الله کاشاني (با ملکيت/بدون ملکيت)
کد : DF667
نوع سند : 160 متر تجاري
فروش ملک : کارشناسي منطقه
اجاره ملک : کارشناسي منطقه
مکان تقريبي : آيت الله کاشاني
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 15-13ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20 ميليون
نکات : قرارداد استيجاري فقط يک ساله منعقد مي گردد - در صورت تمايل ملک به قيمت کارشناسي قابل واگذاري است
تاریخ ثبت: 26-10-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31462
فروش داروخانه تهران ، شريعتي
فروش داروخانه تهران ، شريعتي
کد : DF665
نوع سند : 200 متر تجاري
وديعه : 200 ميليون
اجاره : 42 ميليون
مکان تقريبي : شريعتي
دپو دارو : 3 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 45 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 30 ميليون
تاریخ ثبت: 26-10-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31461
فروش داروخانه اطراف تهران ، اسلامشهر
فروش داروخانه اطراف تهران ، اسلامشهر
کد : DF664
نوع سند : 40 متر تجاري
وديعه : 5 ميليون
اجاره : 1.2 ميليون
مکان تقريبي : اطراف اسلامشهر
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 6 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 4 ميليون
نکات : OTC فروش
تاریخ ثبت: 26-10-1399
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31460
فروش داروخانه تهران ، تهرانسر
فروش داروخانه تهران ، تهرانسر
کد : DF663
نوع سند : 70 متر تجاري
وديعه : 70 ميليون
اجاره : 9 ميليون
مکان تقريبي : تهرانسر
دپو دارو : 600 ميليون
ميزان فروش روزانه : 7 ميليون
نکات : OTC فروش
تاریخ ثبت: 26-10-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31459
فروش داروخانه تهران ، پاسداران (اکازیون)
فروش داروخانه تهران ، پاسداران
کد : DF662
نوع سند : 70 متر تجاري
وديعه : 200 ميليون
اجاره : 26 ميليون
مکان تقريبي : پاسداران
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 17 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 22 ميليون
نکات : واگذار به قيمت پايينتر از کارشناسي
تاریخ ثبت: 24-10-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31451
فروش داروخانه تهران ، پاسداران
فروش داروخانه تهران ، پاسداران
کد : DF661
نوع سند : 140 متر تجاري
وديعه : 1.2 ميليارد
اجاره : 29 ميليون
مکان تقريبي : پاسداران
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 30 ميليون
نکات : داروخانه پتانسيل بالا
تاریخ ثبت: 24-10-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31450
فروش داروخانه شبانه روزي تهران، مهر آباد (با ملکيت)
فروش داروخانه شبانه روزي تهران، مهر آباد (با ملکيت)
کد : DF660
نوع سند : 300 متر تجاري-مسکوني
ارزش ملک : به قيمت کارشناسي منطقه (حدودا 11 ميليارد)
مکان تقريبي : مهر آباد
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 30 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 200 ميليون
نکات : منطقه پر تردد و چندين مطب پزشک و متخصص در مجاورت
تاریخ ثبت: 24-10-1399
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31449
فروش داروخانه شبانه روزي تهران ، ميدان نوبنياد (با ملکيت)
فروش داروخانه شبانه روزي تهران ، ميدان نوبنياد (با ملکيت)
کد : DF659
نوع سند : 166 متر تجاري
ارزش ملک : قيمت کارشناسي منطقه
مکان تقريبي : ميدان نوبنياد
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 35 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 50 ميليون
نکات : خريدار امکان خريد تنها سه دانگ ملک را دارد و براي سه دانگ ديگر مي بايد اجاره بها بپردازد . ليکن پروانه بصورت شش دانگ واگذار مي گردد
تاریخ ثبت: 24-10-1399
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31448
فروش داروخانه اصفهان ، دولت آباد اصفهان
فروش داروخانه اصفهان ، دولت آباد اصفهان
کد : DF658
نوع سند : 40 متر تجاري
وديعه : رايگان
اجاره : رايگان
مکان تقريبي : دولت آباد اصفهان
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 1.5 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 30 ميليون
نکات : قابل انتقال به داخل شهر- فروش به داروساز
تاریخ ثبت: 24-10-1399
#فروش_داروخانه_اصفهان
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31447
فروش داروخانه شبانه روزي استان ايلام ، اطراف ايلام
فروش داروخانه شبانه روزي استان ايلام ، اطراف ايلام
کد : DF657
نوع سند : 50 متر تجاري
وديعه : رايگان
اجاره : 3.5 ميليون
مکان تقريبي : 40 کيلومتري ايلام
دپو دارو : 2.5 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 18 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 50 ميليون
نکات : پزشک عمومي و ماما در مجاورت ، درمانگاه در نزديکي
تاریخ ثبت: 19-10-1399
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31427
فروش داروخانه تهران ، ونک
فروش داروخانه تهران ، ونک
کد : DF656
نوع سند : 26 متر تجاري
وديعه : 10 ميليون
اجاره : 15 ميليون
مکان تقريبي : ونک
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 12-10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 1 ميليون
نکات : OTC فروش ، خريدار مي بايد پروانه يا مجوز خويش را بياورد و در اين صورت مبلغ يک پروانه (به قيمت روز) از ايشان کسر مي گردد.
تاریخ ثبت: 18-10-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31410
فروش داروخانه تهران ، 17 شهريور
فروش داروخانه تهران ، 17 شهريور
کد : DF655
نوع سند : 70 متر تجاري
وديعه : 50 ميليون
اجاره : 8 ميليون
مکان تقريبي : 17 شهريور
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 9-8 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 3 ميليون
نکات : مطب در طبقه زير زمين ، آماده انتقال به پزشک ، خريدار مي بايد پروانه يا مجوز خويش را بياورد و در اين صورت مبلغ يک پروانه (به قيمت روز) از ايشان کسر مي گردد.
تاریخ ثبت: 18-10-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31409
فروش داروخانه اطراف تهران ، ملارد
فروش داروخانه اطراف تهران ، ملارد
کد : DF654
نوع سند : 40 متر تجاري
وديعه : 5 ميليون
اجاره : 2 ميليون
مکان تقريبي : ملارد
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 7.5-7 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 4 ميليون
نکات : تک داروخانه ، درمانگاه در مجاورت که به علت شيوع ويروس کرونا کم مشتري شده است و با شکست ويروس مزبور قطعا فروش داروخانه افزايش خواهد يافت
تاریخ ثبت: 18-10-1399
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31408
فروش داروخانه شبانه روزي اطراف تهران، ميگون
فروش داروخانه شبانه روزي اطراف تهران، ميگون
کد : DF653
نوع سند : 45 متر درمانگاهي
وديعه : رايگان
اجاره : 850 هزار تومان
مکان تقريبي : ميگون
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 6 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 8 ميليون
نکات : داروخانه از ابتداي اسفند شبانه روزي ميشود و مزيت اين شبانه روزي اين است که در شيفت شب بجاي دکتر داروساز مي توان از تکنسين دارويي با مجوز رسمي دانشگاه استفاده نمود ، در ضمن از همين تاريخ درمانگاه مربوط به داروخانه هم شبانه روزي مي شود. مناسب براي داروسازان جوان
تاریخ ثبت: 10-10-1399
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31397
فروش داروخانه خراسان رضوي ، تربت حيدريه
فروش داروخانه خراسان رضوي ، تربت حيدريه
کد : DF652
نوع سند : 40 متر تجاري
وديعه : يک ميليون
اجاره : 350 هزار تومان
مکان تقريبي : اطراف تربت حيدريه
دپو دارو : 200 ميليون
ميزان فروش روزانه : 3 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 12 ميليون
نکات : روستايي ، منسب براي داروسازان جوان
تاریخ ثبت: 10-10-1399
#فروش_داروخانه_خراسان
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31396
فروش داروخانه اصفهان ، ورزنه
فروش داروخانه اصفهان ، ورزنه
کد : DF651
نوع سند : 140 متر تجاري
وديعه : رايگان
اجاره : 1.5 ميليون
مکان تقريبي : اطراف ورزنه
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 7 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 25 ميليون
نکات : دکور خوب و زيبا ، ماهانه بالغ بر 1500 نسخه ، حاشيه سود عالي
تاریخ ثبت: 10-10-1399
#فروش_داروخانه_اصفهان
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31395
فروش داروخانه تهران ، پاسداران
فروش داروخانه تهران ، پاسداران
کد : DF650
نوع سند : 140 متر تجاري
وديعه : 1.2 ميليارد
اجاره : 29 ميليون
مکان تقريبي : پاسداران
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 26-25 ميليون
نکات : فوق العاده اکازيون ، فروش زير قيمت به خريدار فوري و دست به نقد
تاریخ ثبت: 5-10-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31392
فروش داروخانه آذربايجان شرقي ، تبريز
فروش داروخانه آذربايجان شرقي ، تبريز
کد : DF649
نوع سند : 110 متر مسکوني
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 29 ميليون
مکان تقريبي : تبريز
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 28 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 40-30 ميليون
نکات : نيمي از اجاره بها از پزشکان ساکن داخل ساختمان پزشکان داروخانه تامين مي گردد
تاریخ ثبت: 5-10-1399
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31391
فروش داروخانه اطراف تهران، رباط کريم
فروش داروخانه اطراف تهران، رباط کريم
کد : DF648
نوع سند : 90 متر تجاري
وديعه : قابل تبديل
اجاره : 7 ميليون
مکان تقريبي : رباط کريم
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 6-5 ميليون
نکات : متخصص زنان ، قلب و عروق ، مغز و اعصاب و همچنين پزشک عمومي و ماما در نزديکي داروخانه
تاریخ ثبت: 5-10-1399
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31390
فروش داروخانه اطراف تهران، رباط کريم
فروش داروخانه خوزستان ، آبادان
کد : DF647
نوع سند : 150 متر تجاري
وديعه : 50 ميليون
اجاره : 10 ميليون
مکان تقريبي : خيابان اميري
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 8 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10 ميليون
نکات : پتانسيل افزايش فروش بواسطه عدم نظارت مستقيم موسس بر عمليات بازرگاني داروخانه تا کنون ، 20 سال معافيت مالياتي ، منطقه پر تردد و پا خور خوب داروخانه
تاریخ ثبت: 5-10-1399
#فروش_داروخانه_آبادان
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31389
فروش داروخانه تهران ، فلکه صادقيه
فروش داروخانه تهران ، فلکه صادقيه
کد : DF646
نوع سند : 38 متر تجاري
وديعه : 50 ميليون
اجاره : 5 ميليون
مکان تقريبي : فلکه صادقيه
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 3 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : تازه منعقد شده
نکات : تازه تاسيس و با پتانسیل افزایش فروش ، فروش به داروساز ، مناسب براي داروساز جوان با سرمايه کم
تاریخ ثبت: 3-10-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31380
فروش داروخانه تهران ، خيابان شريعتي
فروش داروخانه تهران ، خيابان شريعتي
کد : DF645
نوع سند : 105 متر تجاري
وديعه : قابل تبديل
اجاره : 50 ميليون
مکان تقريبي : قلهک
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 19 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 35 ميليون
نکات : داروخانه سالم ، ملک دو دهنه ، قرارداد سه ساله استيجاري ، پزشک در مجاورت ، سه ساختمان پزشکان در نزديکي که مشترک با اولين داروخانه مي باشند
تاریخ ثبت: 3-10-1399
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31379
فروش داروخانه کرمان، رفسنجان
فروش داروخانه کرمان، رفسنجان
کد : DF644
نوع سند : 80 متر تجاري
وديعه : 20 ميليون
اجاره : رايگان
مکان تقريبي : اطراف رفسنجان
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 9-8 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 30-25 ميليون
نکات : تک داروخانه
تاریخ ثبت: 3-10-1399
#فروش_داروخانه_کرمان
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31378
فروش داروخانه آذربايجان شرقي ، مرند
فروش داروخانه آذربايجان شرقي ، مرند
کد : DF643
نوع سند : 60 متر تجاري
وديعه : 2.5 ميليون
اجاره : 0.8 ميليون
مکان تقريبي : اطراف مرند
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش کل ماهانه در نيمه اول سال : 240 ميليون
ميزان فروش کل ماهانه در نيمه دوم سال : 360 ميليون
نکات : بسيار کم هزينه ، بسيار پر سود ، داراي يک قمر
تاریخ ثبت: 28-9-1399
#فروش_داروخانه_آذربایجان_شرقی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31357
صفحه قبلی  صفحه بعدی  

فارمالیدر

راههای ارتباط با ما

تلفــن : 44008040-021
خطوط روتاری بدون اشغال
تلفن همراه : 09128705270
تلفن همراه : 09358705270
تلفن همراه : 09397714080
info@IranPhramaLeader.comتلفــن : 33521671-026
تلفن همراه : 09122631247
تلفن همراه : 09126128712
info@IranPhramaLeader.com

نشانی دفتر تهران

نشانی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، خیابان آیت الله کاشانی ، بعد از خیابان ابوذر نرسیده به خیابان مهران ، جنب بانک سینا پلاک 69 ، ساختمان 107 ، طبقه 5 ، واحد 17
(حد فاصل داروخانه روزدار و داروخانه مظاهری و روبروی داروخانه خرسند)


نشانی دفتر کرج

نشانی : استان البرز، کرج، 45 متری گلشهر، نرسیده به پمپ بنزین ، مجتمع 110، طبقه 3، واحد 18

کلیه حقوق متعلق به شرکت ایران فارمالیدر میباشد