بازگشت
فروش داروخانه استان قزوين ، طالقان
فروش داروخانه استان قزوين ، طالقان
کد : DF863
نوع سند : 90 متر تجاري - مسکوني
وديعه : 20 ميليون
اجاره : 2.7 ميليون
مکان تقريبي : طالقان
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 8 ميليون
تاریخ ثبت: 1-7-1400
#فروش_داروخانه_قزوین
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51513
فروش داروخانه استان مرکزي ، حومه اراک
فروش داروخانه استان مرکزي ، حومه اراک
کد : DF862
نوع سند : 33 متر تجاري
وديعه : 25 ميليون
اجاره : رايگان
مکان تقريبي : 20 کيلومتري اراک
دپو دارو : 700 ميليون
ميزان فروش روزانه : 6-5 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 30 ميليون
نکات : داروخانه 30 روزه کار ميکند - ماهانه 2000 نسخه
تاریخ ثبت: 31-6-1400
#فروش_داروخانه_اطراف_اراک
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51512
فروش داروخانه اطراف تهران ، مارليک
فروش داروخانه اطراف تهران ، مارليک
کد : DF861
نوع سند : 35 متر تجاري
وديعه : رايگان
اجاره : 3.5 ميليون
مکان تقريبي : مارليک
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 7-6 ميليون
تاریخ ثبت: 31-6-1400
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51511
فروش داروخانه اصفهان ، بهارستان
فروش داروخانه اصفهان ، بهارستان
کد : DF860
نوع سند : 78 متر تجاري
وديعه : 10 ميليون
اجاره : 7 ميليون
مکان تقريبي : بهارستان
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 11 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 3 ميليون
تاریخ ثبت: 31-6-1400
#فروش_داروخانه_اطراف_اصفهان
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51510
فروش داروخانه البرز ، سهيليه
فروش داروخانه البرز ، سهيليه
کد : DF859
نوع سند : 180 متر تجاري
وديعه : 200 ميليون
اجاره : 4.5 ميليون
مکان تقريبي : سهيليه
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 25-20 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 12-8 ميليون
نکات : OTC فروش ، واقع در منطقه مرفه نشين
تاریخ ثبت: 31-6-1400
#فروش_داروخانه_البرز
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51509
فروش داروخانه استان اردبيل ، خلخال
فروش داروخانه استان اردبيل ، خلخال
کد : DF858
نوع سند : 40 متر تجاري
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 4 ميليون
مکان تقريبي : خلخال
دپو دارو : 400 ميليون
ميزان فروش روزانه : 10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 30 ميليون
نکات : واقع در منطقه پزشکي شهر ، با سابقه و خوشنام
تاریخ ثبت: 31-6-1400
#فروش_داروخانه_اردبیل
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51508
فروش داروخانه تهران ، بريانک
فروش داروخانه تهران ، بريانک
کد : DF857
نوع سند : 50 متر اداري
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 4 ميليون
مکان تقريبي : بريانک
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 13-12 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 14 ميليون
نکات : داخل درمانگاه با عمومي 24 ساعته و پزشکان متخصص داخلي ، زنان ، ارتوپد ، ارولوژي ، مغز و اعصاب پاره وقت
تاریخ ثبت: 26-6-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51489
فروش داروخانه تهران ، مهرآباد جنوبي
فروش داروخانه تهران ، مهرآباد جنوبي
کد : DF85
نوع سند : 70 متر تجاري
وديعه : 150 ميليون
اجاره : 3 ميليون
مکان تقريبي : مهرآباد جنوبي
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 9 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 4-3 ميليون
نکات : otc فروش
تاریخ ثبت: 26-6-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51488
فروش داروخانه تهران ، پيروزي
فروش داروخانه تهران ، پيروزي
کد : DF855
نوع سند : 40 متر تجاري
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 19.2 ميليون
مکان تقريبي : پيروزي
دپو دارو : قابل تحويل به ميزان مورد نياز و دلخواه مشتري
ميزان فروش روزانه : 13 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 15-10 ميليون
تاریخ ثبت: 26-6-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51487
فروش داروخانه تهران ، گيشا
فروش داروخانه تهران ، گيشا
کد : DF854
نوع سند : 50+50 متر تجاري
وديعه : 400 ميليون
اجاره : 50 ميليون
مکان تقريبي : گيشا
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 20 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10 ميليون
نکات : تازه تاسيس و در حال ادامه رشد ، دکور و قفسه بندي زيبا ، در مجاورت چند مطب
تاریخ ثبت: 26-6-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51486
فروش داروخانه اطراف تهران ، شهريار (با/بدون ملکيت)
فروش داروخانه اطراف تهران ، شهريار (با/بدون ملکيت)
کد : DF853
نوع سند : 40 متر تجاري
اجاره : 24 ميليون فابل تبديل
مکان تقريبي : شهريار
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 10 ميليون
نکات : موسس باقي نمي مانند و داروخانه در حال حاضر اعلام تعطيلي نموده است (قابل استفاده به عنوان پروانه آماده انتقال و يا قابل فعاليت مجدد در محل فعلي با خريد يا اجاره همان ملک)
تاریخ ثبت: 25-6-1400
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51485
فروش داروخانه اطراف تهران ، پاکدشت
فروش داروخانه اطراف تهران ، پاکدشت
کد : DF85
نوع سند : 50 متر تجاري
وديعه : 50 ميليون
اجاره : 6 ميليون
مکان تقريبي : پاکدشت
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 6-5 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10-5 ميليون
نکات : به علت قصد فروش ميزان دپو را کاسته اند که اين امر موجب کاهش فروش شده سات ، لذا افزايش ميزان فروش با تامين کالا امري بديهي است
تاریخ ثبت: 25-6-1400
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51484
فروش داروخانه استان گلستان ، حومه گرگان
فروش داروخانه استان گلستان ، حومه گرگان
کد : DF851
نوع سند : 130 متر تجاري
وديعه : 10 ميليون
اجاره : 2.5 ميليون
مکان تقريبي : 5 کيلومتري مرکز استان
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 7 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 35 ميليون
تاریخ ثبت: 25-6-1400
#فروش_داروخانه_استان_گلستان
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51483
فروش داروخانه تهران ، شهيد عراقي
فروش داروخانه تهران ، شهيد عراقي
کد : DF850
نوع سند : 150 متر
وديعه : 50 ميليون
اجاره : 30 ميليون
مکان تقريبي : شهيد عراقي
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 50 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 5 ميليون
نکات : کلينيک پوست و مو در مجاورت - مطب در حال تاسيس
تاریخ ثبت: 20-6-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51482
فروش داروخانه تهران ، اقدسيه
فروش داروخانه تهران ، اقدسيه
کد : DF849
نوع سند : 45 متر تجاري
وديعه : 300 ميليون
اجاره : 16 ميليون
مکان تقريبي : اقدسيه
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 10 ميليون
نکات : قابل انتقال به کروکي مناسبي در فاصله نزديک داروخانه و افزايش فروش ، کلينيک پوست و مو در بالاي سر و يکي يک خيابان بالاتر
تاریخ ثبت: 20-6-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51481
فروش داروخانه شبانه روزي خراسان رضوي ، نيشابور
فروش داروخانه شبانه روزي خراسان رضوي ، نيشابور
کد : DF848
اجاره : ارزش کارشناسي منطقه
مکان تقريبي : نيشابور
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 70 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 150 ميليون
تاریخ ثبت: 20-6-1400
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51480
فروش داروخانه تهران ، پيروزي
فروش داروخانه تهران ، پيروزي
کد : DF847
نوع سند : 108 متر تجاري+مسکوني
وديعه : 50 ميليون
اجاره : 12 ميليون
مکان تقريبي : پيروزي
دپو دارو : 500 ميليون
ميزان فروش روزانه : 12ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 25 ميليون
نکات : مجاورت درمانگاه داراي بيش از 100 پزشک مي باشد
تاریخ ثبت: 20-6-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51479
فروش داروخانه تهران ، نارمک (با/بدون ملکيت)
فروش داروخانه تهران ، نارمک (با/بدون ملکيت)
کد : DF846
نوع سند : 35 متر تجاري
قيمت ملک : ارزش کارشناسي منطقه (حدود 70 ميليون)
اجاره : ارزش کارشناسي منطقه
مکان تقريبي : نارمک
دپو دارو : در حد عرف
نکات : موسس روي داروخانه هيچ وقت خاصي نکذاشته و فروش در مينيمم است ، ايکن قابليت رشد را دارد
تاریخ ثبت: 20-6-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51478
فروش داروخانه استان مرکزي ، زرنديه
فروش داروخانه استان مرکزي ، زرنديه
کد : DF845
نوع سند : 50 متر تجاري
وديعه : 5 ميليون
اجاره : 1.1 ميليون
مکان تقريبي : زرنديه
دپو دارو : 500 ميليون
ميزان فروش روزانه : 7 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 5 ميليون
نکات : داروخانه تازه تاسيس ، قابل ارتقا
تاریخ ثبت: 20-6-1400
#فروش_داروخانه_استان_مرکزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51477
فروش داروخانه تهران ، نعمت آباد
فروش داروخانه تهران ، نعمت آباد
کد : DF844
نوع سند : 70 متر تجاري
وديعه : 30 ميليون
اجاره : 5 ميليون
مکان تقريبي : نعمت آباد
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 16-15 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 15-10 ميليون
نکات : نزديک ساختمان پزشکان
تاریخ ثبت: 4-6-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51475
فروش داروخانه تهران ، خيابان نياوران (با ملک/بدون ملک)
فروش داروخانه تهران ، خيابان نياوران (با ملک/بدون ملک)
کد : DF843
نوع سند : 120 متر مسکوني
قيمت ملک : ارزش کارشناسي منطقه
ميزان اجاره : ارزش کارشناسي منطقه
مکان تقريبي : نياوران
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 12 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 2 ميليون
نکات : در حال تبديل شدن به شبانه روزي
تاریخ ثبت: 4-6-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51474
فروش داروخانه تهران ، منطقه 21
فروش داروخانه تهران ، منطقه 21
کد : DF842
نوع سند : 100 متر تجاري
اجاره : 8 ميليون
مکان تقريبي : منطقه 21
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 28 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20 ميليون
نکات : قرارداد استيجاري سه ساله منعقد مي گردد و اجاره بصورت کامل در ابتداي قرارداد دريافت مي گردد
تاریخ ثبت: 4-6-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51473
فروش داروخانه تهران ، پيروزي
فروش داروخانه تهران ، پيروزي
کد : DF841
نوع سند : 40 متر اداري
وديعه : 125 ميليون
اجاره : 9 ميليون
مکان تقريبي : پيروزي
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 10-9 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20-15 ميليون
نکات : دکور زيبا ، داخل درمانگاه شامل : پزشک عمومي و ماما و سه متخصص
تاریخ ثبت: 4-6-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51472
فروش داروخانه فارس ، شيراز
فروش داروخانه فارس ، شيراز
کد : DF840
نوع سند : 70 متر تجاري
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 12 ميليون
مکان تقريبي : تپه تلويزيون
دپو دارو : 1.1 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 12-10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 8 ميليون
نکات : دکوراسيون عالي و تجيهرات کامپيوتري قدرتمند - واقع در ساختمان پزشکان شامل : چشم پزشک ، پوست ، گوش و حلق و بيني
تاریخ ثبت: 4-6-1400
#فروش_داروخانه_شیراز
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51471
فروش داروخانه تهران ، خيابان فلسطين (با ملکيت/بدون ملکيت)
فروش داروخانه تهران ، خيابان فلسطين (با ملکيت/بدون ملکيت)
کد : DF839
نوع سند : 80 متر مسکوني
قيمت ملک : ارزش کارشناسي منطقه (حدودا متري 55)
اجاره : ارزش کارشناس منطقه
مکان تقريبي : خيابان فلسطين
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 20 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 60 ميليون
نکات : داروخانه قديمي داخل ساختمان پزشکان با بيش از ده متخصص شامل زنان ، ريه ، رماتولوژي و ...
تاریخ ثبت: 31-5-1400
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51458
صفحه قبلی  صفحه بعدی  

فارمالیدر

راههای ارتباط با ما

تلفــن : 44008040-021
خطوط روتاری بدون اشغال
تلفن همراه : 09128705270
تلفن همراه : 09358705270
تلفن همراه : 09397714080
info@IranPhramaLeader.comتلفــن : 33521671-026
تلفن همراه : 09122631247
تلفن همراه : 09126128712
info@IranPhramaLeader.com

نشانی دفتر تهران

نشانی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، خیابان آیت الله کاشانی ، بعد از خیابان ابوذر نرسیده به خیابان مهران ، جنب بانک سینا پلاک 69 ، ساختمان 107 ، طبقه 5 ، واحد 17
(حد فاصل داروخانه روزدار و داروخانه مظاهری و روبروی داروخانه خرسند)


نشانی دفتر کرج

نشانی : استان البرز، کرج، 45 متری گلشهر، نرسیده به پمپ بنزین ، مجتمع 110، طبقه 3، واحد 18

کلیه حقوق متعلق به شرکت ایران فارمالیدر میباشد