بازگشت
فروش داروخانه قم ، قم
فروش داروخانه قم ، قم
کد : DF1060
نوع سند : 54 متر تجاري
اجاره : 14 ميليون
مکان تقريبي : قم
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 15 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 30 ميليون
تاریخ ثبت: 31-3-1401
#فروش_داروخانه_قم
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51928
فروش داروخانه اطراف تهران ، شهريار
فروش داروخانه اطراف تهران ، شهريار
کد : DF1059
نوع سند : 54 متر تجاري
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 3 ميليون
مکان تقريبي : فردوسيه
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 12-10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 5 ميليون
نکات : تک داروخانه ، درمانگاه شبانه روزي در حال ساخت
تاریخ ثبت: 31-3-1401
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51927
فروش داروخانه خراسان رضوي ، مشهد
فروش داروخانه خراسان رضوي ، مشهد
کد : DF1058
نوع سند : 70 متر مسکوني
وديعه : 30 ميليون
اجاره : 11 ميليون
مکان تقريبي : مشهد
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 12ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10 ميليون
نکات : OTC فروش
تاریخ ثبت: 31-3-1401
#فروش_داروخانه_مشهد
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51926
فروش داروخانه خراسان رضوي ، مشهد
فروش داروخانه خراسان رضوي ، مشهد
کد : DF1057
نوع سند : 45 متر تجاري
وديعه : 50 ميليون
اجاره : 7 ميليون
مکان تقريبي : مشهد
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 10 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 7 ميليون
تاریخ ثبت: 31-3-1401
#فروش_داروخانه_مشهد
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51925
فروش داروخانه البرز ، کرج (با/بدون ملکيت)
فروش داروخانه البرز ، کرج (با/بدون ملکيت)
کد : DF1056
نوع سند : 52 متر تجاري
ارزش ملک : قيمت کارشناسي منطقه
اجاره : قيمت کارشناسي منطقه
مکان تقريبي : کرج
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 15 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 8 ميليون
نکات : به خريدار داروساز با قابليت تغيير موسس تخفيف ويژه داده ميشود
تاریخ ثبت: 31-3-1401
#فروش_داروخانه_کرج
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51924
فروش داروخانه تهران ، زعفرانيه
فروش داروخانه تهران ، زعفرانيه
کد : DF1055
نوع سند : 210 متر مسکوني
وديعه : 250 ميليون
اجاره : 60 ميليون
مکان تقريبي : زعفرانيه
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 30 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 5 ميليون
تاریخ ثبت: 31-3-1401
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51923
فروش داروخانه البرز ، کرج
فروش داروخانه البرز ، کرج
کد : DF1054
نوع سند : 38 متر تجاري
وديعه : 200 ميليون
اجاره : 25 ميليون
مکان تقريبي : گوهردشت
دپو دارو : 600 ميليون
ميزان فروش روزانه : 15-12 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 5 ميليون
نکات : نزديکي کلينيک پوست
تاریخ ثبت: 30-3-1401
#فروش_داروخانه_کرج
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51922
فروش داروخانه اردبيل ، سرچشمه (با/بدون ملکيت)
فروش داروخانه اردبيل ، سرچشمه (با/بدون ملکيت)
کد : DF1053
نوع سند : 107 متر تجاري
ارزش ملک : ارزش کارشناسي منطقه ( حدودا متري 120 ميليون)
اجاره : 28 ميليون قابل تبديل
مکان تقريبي : سرچشمه
دپو دارو : 2.5 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 25-20 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 80-70 ميليون
نکات : محله پر پزشک (5 متخخص و يک ماما در مجاورت)
تاریخ ثبت: 30-3-1401
#فروش_داروخانه_اردبیل
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51921
فروش داروخانه اطراف تهران ، بهارستان
فروش داروخانه اطراف تهران ، بهارستان
کد : DF1052
نوع سند : 65+100+200+60 متر تجاري - مسکوني
وديعه : 280 ميليون
اجاره : 21 ميليون
مکان تقريبي : بهارستان
دپو دارو : 900 ميليون
ميزان فروش روزانه : 12 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10 ميليون
نکات : کل ملک داراي ساختمان پزشکان و آزمايشگاه مي باشد و هزينه مکان استيجاري بصورت کل محاسبه شده است
تاریخ ثبت: 30-3-1401
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51920
فروش داروخانه تهران ، يافت آباد
فروش داروخانه تهران ، يافت آباد
کد : DF1051
نوع سند : 54 متر تجاري
وديعه : 50 ميليون
اجاره : 7.5 ميليون
مکان تقريبي : شهرک وليعصر
دپو دارو : 500 ميليون
ميزان فروش روزانه : 10-8 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 17 ميليون
نکات : کم هزينه- قابليت ارتقا صندوق - OTC فروش
تاریخ ثبت: 30-3-1401
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51919
فروش داروخانه تهران ، منطقه 1 شهرداري تهران
فروش داروخانه تهران ، منطقه 1 شهرداري تهران
کد : DF1050
نوع سند : 200 متر تجاري
وديعه : 1.5 ميليارد
اجاره : 200 ميليون
مکان تقريبي : کامرانيه
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 100 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10 ميليون
نکات : متخصص پوست به تعداد زياد در اطراف داروخانه
تاریخ ثبت: 30-3-1401
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51918
فروش داروخانه خراسان رضوي ،سبزوار
فروش داروخانه خراسان رضوي ، سبزوار (با/بدون ملکيت)
کد : DF1049
نوع سند : 30+85 متر تجاري+مسکوني
ارزش ملک : کارشناسي منطقه
اجاره : کارشناسي منطقه
مکان تقريبي : سبزوار
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 30 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 50 ميليون
نکات : متخصص دکتر زنان ، رموتالوژي ، آنکولوژي در مجاورت
تاریخ ثبت: 30-3-1401
#فروش_داروخانه_سبزوار
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51917
فروش داروخانه خراسان رضوي ، مشهد
فروش داروخانه خراسان رضوي ، مشهد
کد : DF1048
نوع سند : 85 متر تجاري
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 12 ميليون
مکان تقريبي : ميدان راهنمايي
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 15-13 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20 ميليون
نکات : درمانگاه در نزديکي
تاریخ ثبت: 30-3-1401
#فروش_داروخانه_مشهد
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51916
فروش داروخانه تهران ، تهرانپارس
فروش داروخانه تهران ، تهرانپارس
کد : DF1047
نوع سند : 36 متر تجاري
وديعه : کارشناسي منطقه
مکان تقريبي : تهرانپارس
دپو دارو : 1.2 ميليارد
ميزان فروش روزانه : 16 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 15 ميليون
نکات : کنار درمانگاه + فروش otc
تاریخ ثبت: 30-3-1401
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51915
فروش داروخانه شبانه روزي تهران ، منطقه 2 شهرداري
فروش داروخانه شبانه روزي تهران ، منطقه 2 شهرداري
کد : DF1046
نوع سند : 65 متر تجاري
وديعه : 150 ميليون
اجاره : 25 ميليون
مکان تقريبي : منطقه 2 شهرداري تهران
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 36 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20 ميليون
تاریخ ثبت: 30-3-1401
#فروش_داروخانه_شبانه_روزی
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51914
فروش داروخانه تهران ، خيابان وليعصر
فروش داروخانه تهران ، خيابان وليعصر (با/بدون ملک)
کد : DF1045
نوع سند : 65 متر تجاري
ارزش ملک : قیمت کارشناسی منطقه
اجاره : قیمت کارشناسی منطقه
مکان تقريبي : بالاتر از پارک ساعي
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 36 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20 ميليون
نکات : دکتر پوست و تنفس و قلب عروق و ارتوپد در مجاورت
تاریخ ثبت: 30-3-1401
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51913
فروش داروخانه تهران ، شهرک غرب
فروش داروخانه تهران ، شهرک غرب
کد : DF1044
نوع سند : 60 متر تجاري
وديعه : 400 ميليون
اجاره : 35 ميليون
مکان تقريبي : شهرک غرب
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 25 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 15 ميليون
نکات : واقع شده در منطقه مرفه نشين تهران - دکوراسيون خوب
تاریخ ثبت: 30-3-1401
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51912
فروش داروخانه اصفهان ، شاهين شهر
فروش داروخانه اصفهان ، شاهين شهر
کد : DF1043
نوع سند : 60 متر تجاري
وديعه : 200 ميليون
اجاره : 2 ميليون
مکان تقريبي : شاهين شهر
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 20-19 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 15 ميليون
نکات : موسس با پراتيک خوب ادامه همکاري مي نمايد - واقع در ساختمان پزشکان
تاریخ ثبت: 9-3-1401
#فروش_داروخانه_اصفهان
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51909
فروش داروخانه تهران ، گيشا
فروش داروخانه تهران ، گيشا
کد : DF1042
نوع سند : 80 متر تجاري
وديعه : 200 ميليون
اجاره : 30 ميليون
مکان تقريبي : گيشا
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 24 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 4 ميليون
نکات : منطقه بسيار پر تردد - موسس همکاري ميکند
تاریخ ثبت: 9-3-1401
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51908
فروش داروخانه لرستان ، بروجرد
فروش داروخانه لرستان ، بروجرد
کد : DF1041
نوع سند : 120 متر تجاري
وديعه : 70 ميليون
اجاره : 10 ميليون
مکان تقريبي : بروجرد
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 21-20 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 70-60 ميليون
نکات : در ساختمان پزشکان با 6 پزشک و متخصص و يک ساختمان در مجاورت
تاریخ ثبت: 9-3-1401
#فروش_داروخانه_لرستان
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51907
فروش داروخانه تهران ، دولت
فروش داروخانه تهران ، دولت
کد : DF1040
نوع سند : 235 متر تجاري
وديعه : 200 ميليون
اجاره : 40 ميليون
مکان تقريبي : دولت
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 35 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 20 ميليون
نکات : قيمت اجاره عالي نسبت به منطقه - روزي 50 نسخه - OTC فروش - آرايشي فروش قوي - داراي سايت اينرنتي فروش قابل ارتقا
تاریخ ثبت: 9-3-1401
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51906
فروش داروخانه تهران ، جيحون
فروش داروخانه تهران ، جيحون
کد : DF1039
نوع سند : 40 متر تجاري
وديعه : 100 ميليون
اجاره : 10 ميليون
مکان تقريبي : جيحون
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 11 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 2 ميليون
تاریخ ثبت: 9-3-1401
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51905
فروش داروخانه اطراف تهران ، لواسان
فروش داروخانه اطراف تهران ، لواسان
کد : DF1038
نوع سند : 85 متر تجاري
وديعه : 360 ميليون
اجاره : 17 ميليون
مکان تقريبي : لواسان
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 30 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 8 ميليون
نکات : دکور خوب و زيبا و طبق آيين نامه جديد - داراي سايت اينترنتي مجوز دار با فروش روزانه دو ميليون تومان
تاریخ ثبت: 9-3-1401
#فروش_داروخانه_اطراف_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51904
فروش داروخانه تهران ، تجريش (با ملکيت)
فروش داروخانه تهران ، تجريش (با ملکيت)
کد : DF1037
نوع سند : 62 متر مسکوني (موقعيت تجاري)
ارزش ملک : قيمت کارشناسي منطقه (حدودا متري 150 ميليون)
مکان تقريبي : تجريش
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 17-15 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 5-4 ميليون
نکات : ملک شيشه سکوريت بر خيابان - قابليت ايجاد ارزش افزوده با پرداخت ارزش تجاري به شهرداري
تاریخ ثبت: 9-3-1401
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51903
فروش داروخانه تهران ، پاسداران
فروش داروخانه تهران ، پاسداران
کد : DF1036
نوع سند : 105 متر مسکوني
وديعه : 50 ميليون
اجاره : 13 ميليون
مکان تقريبي : پاسداران
دپو دارو : در حد عرف
ميزان فروش روزانه : 35 ميليون
ميزان بيمه ماهانه : 10 ميليون
نکات : ساختمان پزشکان سه تا دندانپزشک سه تا متخصص پوست و مو ، قلب عروق ، فول امکانات دکور شيک و تجهيزات کامپيوتري کافي و عالي
تاریخ ثبت: 9-3-1401
#فروش_داروخانه_تهران
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51902
صفحه قبلی  صفحه بعدی  

فارمالیدر

راههای ارتباط با ما

تلفــن : 44008040-021
خطوط روتاری بدون اشغال
تلفن همراه : 09128705270
تلفن همراه : 09358705270
تلفن همراه : 09397714080
info@IranPhramaLeader.comتلفــن : 33521671-026
تلفن همراه : 09122631247
تلفن همراه : 09126128712
info@IranPhramaLeader.com

نشانی دفتر تهران

نشانی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، خیابان آیت الله کاشانی ، بعد از خیابان ابوذر نرسیده به خیابان مهران ، جنب بانک سینا پلاک 69 ، ساختمان 107 ، طبقه 5 ، واحد 17
(حد فاصل داروخانه روزدار و داروخانه مظاهری و روبروی داروخانه خرسند)


نشانی دفتر کرج

نشانی : استان البرز، کرج، 45 متری گلشهر، نرسیده به پمپ بنزین ، مجتمع 110، طبقه 3، واحد 18

کلیه حقوق متعلق به شرکت ایران فارمالیدر میباشد