بازگشت
نیازمند همکار داروساز به عنوان موسس
نیازمند همکار داروساز به عنوان موسس در شهرهای
تهران
کرج
اسلامشهر
امیدیه
تماس 09358705270
تاریخ ثبت: 5-4-1399
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31106
موسس داروخانه برای شهر اصفهان با حضور
نیازمند همکار داروساز جهت پذیرش سمت موسسی در داروخانه ای در شهر اصفهان
ترجیحا دو شیفت حضور
تقدیمی با دو شیفت حضور 15 میلیون
شماره تماس 09358705270
تاریخ ثبت: 6-10-1398
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=21134
موسس داروخانه برای شهر مشهد با حضور
نیازمند همکار داروساز جهت پذیرش سمت موسسی در داروخانه ای در شهر مشهد
ترجیحا دو شیفت حضور
تقدیمی با دو شیفت حضور 15 میلیون
شماره تماس 09358705270
تاریخ ثبت: 6-10-1398
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=21131
متقاضی دکتر داروساز جهت پذیرش سمت موسس - نجف آباد
متقاضی دکتر داروساز جهت پذیرش سمت موسس و مسئول فنی داروخانه
استان اصفهان - نجف آباد
پرداخت بر اساس عرف منطقه و مصوبه انجمن داروسازان
با حضور یا بدون حضور
تاریخ ثبت: 14-7-1398
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=10968
موسس و مسئول فنی داروخانه پرند
متقاضی دکتر داروساز جهت پذیرش سمت موسس و مسئول فنی داروخانه
پرند
پرداخت بر اساس عرف منطقه و مصوبه انجمن داروسازان
با حضور یا بدون حضور
تاریخ ثبت: 12-7-1398
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=10967
موسس و مسئول فنی داروخانه ورامین
متقاضی دکتر داروساز جهت پذیرش سمت موسس و مسئول فنی داروخانه
ورامین
پرداخت بر اساس عرف منطقه و مصوبه انجمن داروسازان
با حضور یا بدون حضور
تاریخ ثبت: 12-7-1398
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=10966
موسس و مسئول فنی داروخانه سقز
متقاضی دکتر داروساز جهت پذیرش سمت موسس و مسئول فنی داروخانه
شهر سقز
پرداخت بر اساس عرف منطقه و مصوبه انجمن داروسازان
تاریخ ثبت: 12-7-1398
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=10965
نیازمند دکتر داروساز به عنوان موسس برای شهر های پرند و پرندک
نیازمند دکتر داروساز به عنوان موسس برای شهر های پرند و پرندک
برای هماهنگی و توافق لطفا تماس حاصل فرمایید
شماره تماس : 09123322084
تاریخ ثبت: 10-5-1398
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=10788
موسس و مسئول فنی داروخانه استان مرکزی
هوالطبیب نیازمند موسس مسئول فنی داروخانه استان مرکزی ۸۴ امتیازی حقوق توافقی 09358705270
تاریخ ثبت: 6-5-1398
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=10772
داروساز- موسس - داروخانه - پرند
نیازمند همکار داروساز برای پذیرش سمت موسسی داروخانه در شهر پرند
با دو شیفت حضور
تقدیمی 145 میلیون ریال
تاریخ ثبت: 4-4-1398
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=10686
نیازمند موسس داروخانه در استان مرکزی
نیازمند موسس و مسئول فنی با حضور در استان مرکزی ۸۴ امتیازی
حق التاسیس توافقی
حق مسئولیت فنی بر اساس مصوبه انجمن داروسازان پرداخت خواهد شد
تاریخ ثبت: 20-3-1398
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=10609
نیازمند موسس داروخانه شاهرود
با سلام و احترام خدمت همکاران محترم
نیازمند داروساز واجد الشرایط برای پذیرش سمت موسسی در شاهرود می باشیم
با حضور یا بدون حضور
منطقه 105 امتیازی
شماره تماس 09128705270 عباسیان
تاریخ ثبت: 8-3-1398
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=10568
موسس داروخانه در تهران
با سلام دکتر داروساز با ۱۲ ساعت پروانه آزاد و ۱۲ سال سابقه کاری (..۸/۵سال موسس مسئول) آماده همکاری بعنوان موسس و مسئول فنی در مناطق ۱_۲_۳_۵_۶ -شماره تماس ۰۹۱۲۲۰۶۹۱۴۰ _ با تشکر
تاریخ ثبت: 5-3-1398
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=10528
موسس جهت قروه استان کردستان
نیازمند موسس با حضور یا بدون حضور (اختیاری) جهت انتقال سرمایه داروخانه در قروه استان کردستان
حق التاسیس تقدیمی 7.5 میلیون جهت داروسازان غیر بومی
حق مسئولیت فنی طبق مصوبه انجمن داروسازان پرداخت می شود
تاریخ ثبت: 26-2-1398
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=10496
موسس برای فردیس کرج
نیازمند دکتر داروساز جهت تاسیس داروخانه در فردیس کرج
تماس 09128705270 یا 02144008040
تاریخ ثبت: 23-2-1398
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=10483
نیازمند موسس در استان لرستان
نیازمند دکتر داروساز جهت قبول موسسی داروخانه در استان لرستان
منطقه 140 امتیازی - مناسب برای داروسازان جوان جهت افزایش امتیازات
با حضور یا بدون حضور
حق التاسیس برای داروسازان بدون حضور ماهانه یکصد میلیون ریال
حق الزحمه حضور داروساز نیز بر اساس مصوبه انجمن داروسازان پرداخت خواهد گردید
تماس 09128705270 یا 02144008040 عباسیان
تاریخ ثبت: 23-2-1398
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=10481
نیازمند موسس برای فردیس کرج
نیازمند موسس با امکان حضور جهت دو شیفت به عنوان مسئول فنی در داروخانه ای در شهر فردیس کرج
شماره تماس 09128705270 و یا 02144008040
تاریخ ثبت: 31-1-1398
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=10347
داروساز موسس و مسوول فنی جهت داروخانه در شهرکرد
داروساز که پروانه آزاد دارند نیازمند موسس و مسوول فنی جهت داروخانه در شهرکرد هستیم
۰۹۱۳۳۲۵۶۱۴۸
تاریخ ثبت: 27-12-1397
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=163
دکتر داروساز آماده همکاری به عنوان موسس داروخانه در شهر تهران
دکتر داروساز
آماده همکاری به عنوان موسس با پراتیک های خوش نام در شهر تهران
شماره تماس 09128705270
تاریخ ثبت: 27-12-1397
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=162
نیازمند موسس و مسئول فنی داروخانه برای داروخانه ای در ساری
نیازمند موسس و مسئول فنی داروخانه برای داروخانه ای در ساری حقوق ماهانه مجموعا 12 میلیون تومان
09128705270
تاریخ ثبت: 27-12-1397
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=161
موسس و مسئول فنی داروخانه برای شهر قروه
متقاضی موسس جهت داروخانه ای در شهر قروه
با دو شیفت مسئول فنی با حضور
همراه با محل سکونت و حق الزحمه عالی
09128705270
تاریخ ثبت: 27-12-1397
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=160
موسس جهت داروخانه ای در شهر آشتیان
متقاضی دکتر داروساز موسس جهت داروخانه ای در شهر آشتیان
به همراه پذیرش دو شیفت مسئولیت فنی
09128705270
تاریخ ثبت: 27-12-1397
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=159
موسس برای اطراف اصفهان
موسس جهت تاسیس داروخانه در شرق اصفهان با فاصله ی شصت کیلومتری اصفهان بصورت حضور یا عدم حضور نیازمندیم با امتیاز بالای صد امتیاز در صورت همکاری با شماره ی زیر تماس بر قرار فرمایید
۰۹۱۳۴۲۶۰۴۹۹
تاریخ ثبت: 27-12-1397
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=158
متقاضی موسس داروخانه برای شهر اصفهان
متقاضی پذیرش موسس بمنظور انتقال سرمایه برای شهر اصفهان توسط آقا یا خانم دکتر داروساز
اطلاعات بیشتر 09128705270
فوری
تاریخ ثبت: 27-12-1397
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=156
موسس داروخانه - شهر ری
متقاضی موسس برای داروخانه ای در شهر ری
جزئیات بیشتر 09128705270
تاریخ ثبت: 27-12-1397
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=155
صفحه قبلی  صفحه بعدی  

فارمالیدر

راههای ارتباط با ما

تلفــن : 44008040-021
خطوط روتاری بدون اشغال
تلفن همراه : 09128705270
تلفن همراه : 09358705270
تلفن همراه : 09397714080
info@IranPhramaLeader.comتلفــن : 33521671-026
تلفن همراه : 09122631247
تلفن همراه : 09126128712
info@IranPhramaLeader.com

نشانی دفتر تهران

نشانی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، خیابان آیت الله کاشانی ، بعد از خیابان ابوذر نرسیده به خیابان مهران ، جنب بانک سینا پلاک 69 ، ساختمان 107 ، طبقه 5 ، واحد 17
(حد فاصل داروخانه روزدار و داروخانه مظاهری و روبروی داروخانه خرسند)


نشانی دفتر کرج

نشانی : استان البرز، کرج، 45 متری گلشهر، نرسیده به پمپ بنزین ، مجتمع 110، طبقه 3، واحد 18

کلیه حقوق متعلق به شرکت ایران فارمالیدر میباشد