بازگشت
نیازمند موسس منطقه ی ۱۴۰ امتیازی فاصله با تهران ۶۰ کیلومتر
نیازمند موسس در منطقه ی ۱۴۰ امتیازی فاصله با تهران ۶۰ کیلومتر
۰۹۰۱۹۹۳۰۰۸۱
تاریخ ثبت: 10-10-1400
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=51709
نیازمند موسس داروخانه برای استانهای بوشهر و گیلان
نیازمند همکاری داروساز جهت پذیرش سمت موسسی در شهرهای توتکابن در استان گیلان و دیر در استان بوشهر
ترجیحا با حضور
تماس 09128705270 یا 09358705270
تاریخ ثبت: 19-1-1400
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=41271
موسس با حضور برای شهر قم
متقاضی موسس داروخانه (با حضور) برای شهر مقدس قم
حق الزحمه : توافقی و بالاتر از عرف
نکته : همکار سرمایه گذار داروخانه خود داروساز است و بواسطه مشغله کاری نمی تواند سمت موسسی را پذیرا باشد
تاریخ ثبت: 24-12-1399
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=41215
موسس برای شهر رباط کریم
یازمند همکار داروساز جهت پذیرش سمت موسسی
اطراف تهران - رباط کریم
ترجیحا با حضور
حق التاسیس توافقی
تماس 09128705270
تاریخ ثبت: 6-12-1399
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31585
موسس داروخانه برای نسیم شهر
نیازمند همکار داروساز جهت پذیرش سمت موسسی
اطراف تهران - نسیم شهر
ترجیحا با حضور
حق التاسیس توافقی
تماس 09128705270
تاریخ ثبت: 6-12-1399
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31575
نیازمند موسس و مسئول فنی داروخانه
نیازمند همکار داروساز برای پذیرش سمت موسسی و مسئولیت فنی داروخانه برای شهرهای
رباط کریم
اسلامشهر
تهران (نازی آباد)
تهران (ولنجک)
حق الزحمه موسسی بر اساس عرف منطقه و حق الزحمه مسئول فنی بر اساس مصوبه انجمن داروسازان تقدیم می گردد
تماس 09358705270
تاریخ ثبت: 23-10-1399
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31444
موسس استان فارس و بوشهر
داروساز با ۱۲ ساعت پروانه آزاد متصل به HIX آماده همکاری بعنوان موسس و مسئول فنی داروخانه های بیمارستانی استان فارس و بوشهر، ترجیحا از ابتدا سال ۱۴۰۰
شماره تماس جهت هماهنگی: ۰۹۱۶۲۸۰۱۰۰۳
تاریخ ثبت: 13-9-1399
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31321
موسس داروخانه - ورامین
نیازمند همکار داروساز جهت پذیرش سمت موسسی در شهر ورامین ترجیحا با دو شیفت حضور ، ولی حضور تک شیفت و یا بدون حضور هم مورد قبول هست پرداختی حق التاسیس بصورت توافق و با رضایت کامل موسس انجام خواهد شد شماره تماس 09358705270
تاریخ ثبت: 12-9-1399
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31304
موسس داروخانه - کرمانشاه
نیازمند همکار داروساز جهت پذیرش سمت موسسی در شهر کرمانشاه
ترجیحا با دو شیفت حضور
پرداختی 18 میلیون برای سال 99
تاریخ ثبت: 6-9-1399
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31285
نیازمند موسس داروخانه-مشهد
نیازمند همکار داروساز جهت پذیرش سمت موسسی در شهر مشهد
ترجیحا با دو شیفت حضور
پرداخت بر اساس عرف شهر مشهد
تاریخ ثبت: 6-9-1399
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31284
سلطان آبادموسس داروخانه اسلامشهر
نیازمند همکار داروساز (ترجیحاً محلی) برای پذیرشی سمت موسسی در اسلامشهر ، سلطان آباد
ترجیحا با دو شیفت حضور
حق الزحمه پرداختی به صورت توافق
تاریخ ثبت: 27-8-1399
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31253
موسس داروخانه نیشابور خراسان رضوی
نیازمند همکار داروساز (ترجیحاً محلی) برای پذیرشی سمت موسسی در شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی
ترجیحا با دو شیفت حضور
حق الزحمه پرداختی به صورت توافق
تاریخ ثبت: 27-8-1399
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31252
موسس داروخانه قروه استان کردستان
نیازمند همکار داروساز (ترجیحاً محلی) برای پذیرشی سمت موسسی در شهرستان قروه در استان کردستان
ترجیحا با دو شیفت حضور
حق الزحمه پرداختی به صورت توافق
تاریخ ثبت: 27-8-1399
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31251
موسس با دشیفت حضور - درود
نیازمند همکار داروساز (ترجیحاً محلی) برای پذیرشی سمت موسسی در شهرستان درود در استان لرستان
با دو شیفت حضور
حق الزحمه پرداختی به صورت توافق
تماس 09358705270
تاریخ ثبت: 24-8-1399
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31243
موسس داروخانه در شهر تهران (میدان شهدا)
متقاضی همکار داروساز جهت پذیرش سمت موسس داروخانه در شهر تهران (میدان شهدا)
جهت حضور در سمت مسئول فنی بر اساس مصویه انجمن داروسازان حق الزحمه تقدیم می گردد

مبلغ حق التاسیس 8 میلیون تومان در ماه تقدیم می گردد
تاریخ ثبت: 19-8-1399
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31218
موسس داروخانه در شهر بروجرد
متقاضی همکار داروساز جهت پذیرش سمت موسس داروخانه در شهر بروجرد
با دو شیفت حضور در سمت مسئول فنی
مبلغ 20میلیون تومان در ماه تقدیم می گردد
تاریخ ثبت: 19-8-1399
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31217
موسس داروخانه در شهر قم
متقاضی همکار داروساز جهت پذیرش سمت موسس داروخانه در شهر قم
با دو شیفت حضور در سمت مسئول فنی
مبلغ 20میلیون تومان در ماه تقدیم می گردد
تاریخ ثبت: 19-8-1399
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31216
موسس داروخانه شبانه روزی در شهریار
متقاضی همکار داروساز جهت پذیرش سمت موسس داروخانه شبانه روزی در شهریار

مبلغ حق التاسیس 8میلیون تومان در ماه تقدیم می گردد
حث مسئول فنی هم بر اساس مصوبه انجمن داروسازان نقدیم می گردد
تاریخ ثبت: 10-8-1399
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31202
ملایر - موسس و دو شیفت مسئول فنی
متقاضی همکار داروساز جهت پذیرش سمت موسس داروخانه برای شهر ملایر
با دو شیفت حضور در سمت مسئول فنی
مبلغ 19میلیون تومان در ماه تقدیم می گردد
تاریخ ثبت: 10-8-1399
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31201
ماکو - موسس و دو شیفت مسئول فنی با حضور
متقاضی همکار داروساز جهت پذیرش سمت موسس داروخانه برای شهر ماکو
با دو شیفت حضور در سمت مسئول فنی
مبلغ 22 میلیون تومان در ماه تقدیم می گردد
لازم به ذکر است سرمایه گذار مربوطه نیز داروساز هستند
تاریخ ثبت: 10-8-1399
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31200
نیازمند همکار داروساز به عنوان موسس
نیازمند همکار داروساز به عنوان موسس در شهرهای
تهران
کرج
اسلامشهر
امیدیه
تماس 09358705270
تاریخ ثبت: 5-4-1399
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=31106
موسس داروخانه برای شهر اصفهان با حضور
نیازمند همکار داروساز جهت پذیرش سمت موسسی در داروخانه ای در شهر اصفهان
ترجیحا دو شیفت حضور
تقدیمی با دو شیفت حضور 15 میلیون
شماره تماس 09358705270
تاریخ ثبت: 6-10-1398
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=21134
موسس داروخانه برای شهر مشهد با حضور
نیازمند همکار داروساز جهت پذیرش سمت موسسی در داروخانه ای در شهر مشهد
ترجیحا دو شیفت حضور
تقدیمی با دو شیفت حضور 15 میلیون
شماره تماس 09358705270
تاریخ ثبت: 6-10-1398
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=21131
متقاضی دکتر داروساز جهت پذیرش سمت موسس - نجف آباد
متقاضی دکتر داروساز جهت پذیرش سمت موسس و مسئول فنی داروخانه
استان اصفهان - نجف آباد
پرداخت بر اساس عرف منطقه و مصوبه انجمن داروسازان
با حضور یا بدون حضور
تاریخ ثبت: 14-7-1398
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=10968
موسس و مسئول فنی داروخانه پرند
متقاضی دکتر داروساز جهت پذیرش سمت موسس و مسئول فنی داروخانه
پرند
پرداخت بر اساس عرف منطقه و مصوبه انجمن داروسازان
با حضور یا بدون حضور
تاریخ ثبت: 12-7-1398
#موسس_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/item.aspx?itemID=10967
صفحه قبلی  صفحه بعدی  

فارمالیدر

راههای ارتباط با ما

تلفــن : 44008040-021
خطوط روتاری بدون اشغال
تلفن همراه مدیر عامل : 09128705270
09358705270
تلفن همراه : 09397714080
info@IranPhramaLeader.comتلفن دفتر کرج: 33521671-026
تلفن همراه مشاوران: 09122631247
09126128712
info@IranPhramaLeader.com

نشانی دفتر تهران

تهران، ضلع غربی فکه دوم صادیه، مجتمع طلا، طبقه 8 واحد 7نشانی دفتر کرج

نشانی : استان البرز، کرج، 45 متری گلشهر، نرسیده به پمپ بنزین ، مجتمع 110، طبقه 3، واحد 18

کلیه حقوق متعلق به شرکت ایران فارمالیدر میباشد